"allekirjoittaja" - Englanninkielinen käännös

FI

"allekirjoittaja" englanniksi

EN
FI

allekirjoittaja {substantiivi}

volume_up
allekirjoittaja (myös: viittomakielen käyttäjä)

Esimerkkejä "allekirjoittaja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishBosnia ja Hertsegovina on YK:n jäsen ja Daytonin rauhansopimuksen allekirjoittaja.
Bosnia Herzegovina is a member of the United Nations and a signatory to Dayton.
FinnishMinä en voi, eikä kukaan teistä voi kertoa, kuka neljäskymmenes allekirjoittaja luettelossa on.
I cannot tell you, we cannot tell you, who the fortieth signatory is on that list.
FinnishArvoisa puhemies, olen tämän tarkistuksen ensimmäinen allekirjoittaja.
Mr President, I am the first signatory to this amendment.
FinnishKun Liettua allekirjoitti Lissabonin sopimuksen, siitä tuli myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaja.
When Lithuania signed the Treaty of Lisbon, it also became a signatory to the ECHR.
FinnishEnsinnäkin teidän, komission jäsen, oli alunperin tarkoitus olla tämän sopimuksen toinen allekirjoittaja.
First of all, Commissioner, you were originally supposed to be a co-signatory of this agreement.
FinnishArvoisa puhemies, tämän päätöslauselman allekirjoittaja, herra Bertens, sanoi jo olennaiset asiat.
Mr President, all the main points have already been made by Mr Bertens as the person who signed the resolution.
FinnishToisena budjettivallan käyttäjänä siitä tulee uuden toimielinten välisen budjettisopimuksen allekirjoittaja.
As one of the two branches of the budgetary authority, it will be a signatory to a new interinstitutional budget agreement.
FinnishAnnan puheenvuoron ensimmäisenä rouva Greenille, joka on ensimmäisenä käsiteltäväksi jätetyn epäluottamuslauseen ensimmäinen allekirjoittaja.
We shall now begin with Mrs Green as the first signatory of the first motion of censure to be tabled.
FinnishJa minä olen myös yksi allekirjoittaja.
FinnishHaluan tietää että jos tarkistus 1, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on jäsen Jaime Mayor Oreja, hyväksyttäisiin, raukeaisiko tarkistus 51.
I wish to know whether, if Amendment 1, first signatory Mr Mayor Oreja, were to be adopted, Amendment 51 would fall.
FinnishYdinsulkusopimuksen allekirjoittaja Iran on pitkän aikaa röyhkeästi sivuuttanut sitoumuksensa ja erityisesti salannut ydinvoimaan liittyvät toimensa.
Iran, as a signatory to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, has, for a long time, arrogantly ignored its commitments, in particular, by concealing its nuclear operations.
FinnishTäsmensin siis, että ennen äänestystä tarkistan, olivatko neljäkymmentä allekirjoittajaa läsnä, vaikka minulla olisi vaikeuksia ottaa selvää, kuka neljäskymmenes allekirjoittaja oli.
I therefore specified that before the votes I would check whether the forty signatories were present, even if I was having trouble telling you who the fortieth one was.
FinnishOlette Charta 77:n perustaja ja allekirjoittaja. Kyseessähän oli ihmisoikeuksia puolustava liike, joka edusti ja jonka piirissä vaadittiin perusarvoja kansanne historian synkkänä ajanjaksona.
You founded and signed Charter 77, the human rights movement which represented and called for fundamental values during a dark period in the history of your people.
FinnishHaluan muistuttaa parlamenttia siitä, että se pyytää toimia, jotka, kuten tiedätte, ylittävät komission toimivallan, koska yhteisö ei ole yleissopimuksen allekirjoittaja.
I wish to remind the House that Parliament is calling for action which, as you know, goes beyond the powers of the Commission, given that the Community is not a signatory to the Convention.