"alla oleva" - Englanninkielinen käännös

FI

"alla oleva" englanniksi

FI

alla oleva {adjektiivi}

volume_up
alla oleva (myös: perustana oleva)

Esimerkkejä "alla oleva"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAlla oleva kuva näyttää, mitä pöytätietokonejärjestelmän laitteistoon tavallisesti kuuluu.
The illustration below shows the most common hardware in a desktop computer system.
FinnishJalkojemme alla oleva maa on meidän kaikkien yhteistä maatamme, se on osa planeettaamme.
The soil beneath us is soil that we all share, it is part of our planet.
Finnish(Puhuja puhui äidinkielellään, joten alla oleva teksti on käännös.)
(The speaker spoke in his mother tongue, the text below being a translation)
FinnishSe on yleensä työpöydän alla tai päällä oleva suorakulmion muotoinen laatikko.
Usually it's a rectangular box placed on or underneath your desk.
FinnishSiirrä Tarkkuus-kohdan alla oleva liukusäädin haluamasi tarkkuuden kohdalle ja valitse sitten Käytä.
Under Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
FinnishVaihda kalenterin nimen alla oleva Näytä-asetus Piilota-asetukseksi.
Under the calendar name, change the setting from Show to Hide.
FinnishKäsittelyn alla oleva päätöslauselmaesitys viittaa menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.
The draft resolution that we are being asked to decide on refers to the past, the present and the future.
FinnishMuut valittavissa olevat vaihtoehdot tulevat näkyviin vasta, kun napsautat ohjausobjektia, kuten alla oleva esimerkki osoittaa:
The other available options are hidden until you click the control, as shown below.
FinnishEi ole minkäänlaisia takeita siitä, että investointien kohteena oleva pinnan alla tehtävä louhinta ei muuta maisemaa.
There is no guarantee that the surface extraction accompanying the investment will not transform the landscape.
FinnishEn ole kuitenkaan varma, tekeekö pääotsikkojen alla oleva sisältö oikeutta myönteiseltä vaikuttavalle lähestymistavalle.
However, I am not sure that the details underneath these major headings do justice to this positive-sounding approach.
FinnishValitse Tilaukset-sivun Tilauksen nimi -kohdassa sen tilauksen nimen alla, josta olet kiinnostunut, oleva Lisää-vaihtoehto.
On the Subscriptions page, under Subscription Name, below the name of the subscription you are interested in, click More.
FinnishSe tarkoittaa sitä, että Euroopan unioniin pääsee vieraan vallan alla oleva maa.
It means that a country under foreign occupation will be allowed to join the European Union. It will give Turkey another way of continuously blackmailing the European Union.
FinnishSulje-painikkeen alla oleva painike näyttää asetukset, joiden avulla voit nimetä kellon, muuttaa sen aikavyöhykettä ja näyttää sekuntiviisarin.
The button below the close button displays options for naming the clock, changing its time zone, and showing its second hand.
FinnishMayfahrtstrassella rautatiesillan alla oleva asetinlaiterakennus entisöidään, ja se saatetaan myös sisällyttää muistomerkkisuunnitelmaan.
The signal box located below the railway bridge on the Mayfahrtstrasse is due to be renovated and may also be incorporated into the memorial’s design.
FinnishMyöskään yhteisön yhteiseen viisumipolitiikkaan liittyvää toimivaltaa ei loukattu, sillä työn alla oleva sähköinen matkustuslupajärjestelmä ei ole viisumi.
Community competence in the matter of common visa policy has not been breached either because the Electronic Travel Authorisation System that is being set up is not a visa.
FinnishHaluaisin kuitenkin, että "Osallistuva demokratia" -otsikon alla oleva pieni lauseke, jossa käsitellään kansalaisten aloiteoikeutta, saisi osakseen enemmän huomiota ja innostusta.
However, I would like to ask for more noise and excitement over the small clause, under 'participatory democracy', that deals with the citizens' right of initiative.
FinnishLisätietosivun oikeassa laidassa (ks. alla oleva kuva) on yleensä linkkejä yhteisön ja EKP:n lainsäädäntöön sekä aiheeseen liittyvään muuhun materiaaliin, kuten lehdistötiedotteisiin.
On the right-hand side of such a page (see image below) you can find links to adopted Community legislation, related ECB legislation, and other related information, for example press releases.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "alla oleva" englanniksi

alla prepositio
English
alla adverbi
tyhjillään oleva adjektiivi
English
edellä oleva adjektiivi
English
lähellä oleva adjektiivi
English
irrallaan oleva adjektiivi
English
pään päällä oleva adjektiivi
English
ilman henkilöpapereita oleva adjektiivi
aluillaan oleva adjektiivi
English
normina oleva adjektiivi
English
meneillään oleva adjektiivi
English
yläpuolella oleva adjektiivi
English
paikallaan oleva adjektiivi
English
käyttämättä oleva adjektiivi
rajoilla oleva adjektiivi
English
paikoillaan oleva adjektiivi
English
vailla oleva adjektiivi
English
hampaita vailla oleva substantiivi
English