"alkuvaihe" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkuvaihe" englanniksi

FI

alkuvaihe {substantiivi}

volume_up
alkuvaihe
alkuvaihe
Hankkeen alkuvaihe on elintärkeä laadun kannalta, ja merkittävä prosenttiosuus kaikista saatavilla olevista varoista on yleensä tarpeen hankkeen aloittamisen takaamiseksi.
The initial phase of a project is crucial from a qualitative point of view and a significant percentage of the total available money is generally necessary to guarantee the commencement of a project.

Esimerkkejä "alkuvaihe"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKyseessä on prosessin alkuvaihe, jonka perusteella meidän on päätettävä jatkotoimista.
We are talking about the first step in the process and, in the light of this, we shall have to decide on the subsequent activities.
FinnishJärjestön alkuvaihe sujui hitaasti, mutta se arvioi, että vuoden loppuun mennessä noin 10 prosenttia maailman kalakannoista on MSC-sertifioitu.
It had a slow start, but by the end of this year, they reckon about 10% of the world's fisheries will be MSE-certified.
FinnishOn kuitenkin muistettava, että alkuvaihe on aina hankalin ja Tšekin tasavaltaa on pidettävä myönteisenä esimerkkinä siitä, kuinka paljon voidaan saavuttaa.
We should remember, however, that the start is always the most difficult stage, and look to the Czech Republic for a positive example of how much can be achieved.
FinnishHankkeen alkuvaihe on elintärkeä laadun kannalta, ja merkittävä prosenttiosuus kaikista saatavilla olevista varoista on yleensä tarpeen hankkeen aloittamisen takaamiseksi.
The initial phase of a project is crucial from a qualitative point of view and a significant percentage of the total available money is generally necessary to guarantee the commencement of a project.
FinnishTämä on toimintasuunnitelmamme täytäntöönpanon alkuvaihe, ja tiedän, että monet kansalliset tilintarkastuselimet ovat valmiita tarkistamaan EU:n varojen asianmukaisen käytön valtioissaan.
This is an initial stage of the implementation of our Action Plan, and I know that several national auditing institutions are prepared to verify the sound use of EU funds in their countries.