"alkuunpanija" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkuunpanija" englanniksi

FI

alkuunpanija {substantiivi}

volume_up
alkuunpanija (myös: luoja, perustaja)
alkuunpanija (myös: keksijä, maan isä)
volume_up
father {subst.} [kuv.]
Kuitenkin jossakin kohdin ja suokaa anteeksi, että teen joitakin teknisiä huomautuksia toive näyttää olevan ajatuksen alkuunpanija.
On some points though - and please forgive me for making some technical remarks - the wish seems to be father to the thought.
alkuunpanija (myös: perustaja, alullepanija, valaja)
alkuunpanija (myös: perustaja)
Miten hän voi ylpeillä olevansa näin haitallisen päätöksen alkuunpanija?
How can he glory in being the originator of such a disastrous decision?
alkuunpanija (myös: perustaja, alullepanija)

Esimerkkejä "alkuunpanija"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSitä paitsi juuri parlamentti on tämän perustuslakiprosessin alkuunpanija.
Moreover, it was this Parliament that instigated this constitutional process.
FinnishKomissio ei keksinyt tätä käsitettä, vaan sen alkuunpanija on itse naisten liike.
This term was not an invention of the Commission but came from the women's movement itself.
FinnishMiten hän voi ylpeillä olevansa näin haitallisen päätöksen alkuunpanija?
How can he glory in being the originator of such a disastrous decision?
FinnishSen alkuunpanija on Sudanin presidentti Omar Hassan Al-Bashir.
The instigator is the Sudanese President Omar Hassan al-Bashir.
FinnishRanska, joka on ollut Euroopan rakentamisen alkuunpanija vuosien ajan, on menettänyt vähitellen otettaan.
France was the driving force behind the construction of Europe for many years, but little by little has lost its touch.
FinnishEi siis ole mikään ihme, että kansallismielinen rintama, tällaisen iljettävän politiikan alkuunpanija, saavuttaa yhä enemmän suosiota.
No wonder that the French National Front, the original source of such repellent policies, is growing.
FinnishJa lopuksi kiitän vielä Isidoro Sánchezia, joka oli tämän parlamentin jäsenenä kaksi vuotta ja tämän asiakirjan alkuunpanija.
I should also like to thank Mr Sánchez, who was a Member of the European Parliament for two years and began this process.
FinnishKuitenkin jossakin kohdin ja suokaa anteeksi, että teen joitakin teknisiä huomautuksia toive näyttää olevan ajatuksen alkuunpanija.
On some points though - and please forgive me for making some technical remarks - the wish seems to be father to the thought.
FinnishHaluaisin lopuksi käsitellä jäsen Rocardin kysymystä; hän on suurelta osin konfliktienehkäisyverkoston alkuunpanija.
Finally, I would like to address the question raised by Mr Rocard, who is, in many respects, the godfather of the conflict prevention network.
FinnishHaluan kiittää erityisesti kollegaani Petra Kammerevertia ja ennen kaikkea Doris Packia, koska hän on tämän aloitteen alkuunpanija.
I want to thank especially my colleague, Petra Kammerevert, and, above all, Doris Pack, because she is the mother of this initiative.
FinnishPäävastuu työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta säilyy jäsenvaltioilla, mutta Euroopan unionin olisi oltava näiden muutosten alkuunpanija.
The main responsibility for employment and social policy rests with the Member States, but the European Union should be the initiator of these changes.
FinnishEurooppa ja Ranska sitä vastoin laittavat korttinsa peliin diktaattori Mobutun puolesta, joka tosiasiassa on kaikkien alueella olevien ongelmien alkuunpanija.
Europe and France, on the other hand, are giving their support to the dictator Mobutu, who is actually the cause of so many disasters in the region.
FinnishKummatkin osapuolet osoittavat toisiaan syyttävällä sormella siitä, kenen syytä nämä väkivaltateot ovat, kuka on niiden alkuunpanija ja kuka on viime kädessä niissä vastuussa.
Both sides are pointing fingers at each other as to who is to blame, who the instigator is, and who is ultimately responsible for these violent acts.
Muita sanoja