"alkuperä" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkuperä" englanniksi

FI

alkuperä {substantiivi}

volume_up
alkuperä (myös: lähteet)
Yhteistyön lisääminen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa on erityisen tärkeää.
Increased cooperation with the countries of origin and transit is particularly important.
Se kerää näitä tietoja turvapaikanhakijoiden alkuperä- ja kauttakulkumaista.
It will collect such information on countries of origin and transit of asylum seekers.
En kuitenkaan vaadi poistettavaksi mahdollisuutta käyttää merkintää "alkuperä: EU".
But I do not advocate scrapping the option of including "Origin: EU" on the label either.
alkuperä (myös: lähde)
alkuperä (myös: syntyperä)

Esimerkkejä "alkuperä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJäsenvaltioiden on hallittava väkivaltaa, oli sen alkuperä tai tavoite mikä tahansa.
It is up to the Member States to deal with violence, whatever its origins or intent.
FinnishBSE: n tapauksessa on selvää, että alkuperä on saastuneessa luulihajauhossa.
In the case of BSE it is clear the origin lies in contaminated animal feed.
FinnishNäitä ovat valmistusaineiden käyttö jalosteissa sekä raaka-aineiden alkuperä.
These are the use of ingredients in processed products and the origin of raw materials.
FinnishYhteistyön lisääminen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa on erityisen tärkeää.
Increased cooperation with the countries of origin and transit is particularly important.
FinnishSe kerää näitä tietoja turvapaikanhakijoiden alkuperä- ja kauttakulkumaista.
It will collect such information on countries of origin and transit of asylum seekers.
FinnishEn kuitenkaan vaadi poistettavaksi mahdollisuutta käyttää merkintää "alkuperä: EU".
But I do not advocate scrapping the option of including "Origin: EU" on the label either.
FinnishYhteistyön lisääminen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa on myös tärkeää.
Increasing cooperation with the countries of origin and transit is also of major interest.
FinnishJonakin päivänä "alkuperä: EU" voi olla riittävä vakuutus, mutta vielä tänään se ei ole.
One day "EU origin" may be assurance enough but it is not at this moment.
FinnishErityisen tärkeää on yhteistyön lisääminen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa.
Increased cooperation between the countries of origin and transit is of the utmost importance.
FinnishSe näytti samalta, mutta sillä oli eri alkuperä; se oli eri työ.
It looked the same, but it had a different origin, it was a different artwork.
FinnishHaluan tuoda esiin myös tarpeen eritellä elintarvikkeiden alkuperä.
I should also like to draw attention to the need to specify the origin of foodstuffs.
FinnishEurooppalaiset perinteet ja eurooppalainen alkuperä ovat yhtenäisiä erilaisuudessaan.
European tradition and European origin are a unity in diversity.
FinnishTämän lähestymistavan etuna on myös se, että merkinnästä "alkuperä: EU" tulee myönteinen.
This approach has the added advantage that the "Origin: EU" label has a positive ring to it.
FinnishMyös tämä vaatii läheistä kumppanuutta alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaiden kesken.
This also requires a close partnership between the countries of origin, transit and destination.
FinnishMeidän on tunnettava ostamiemme tuotteiden alkuperä paremmin.
We need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
FinnishMeidän on tunnettava paremmin ostamiemme tuotteiden alkuperä.
We need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
FinnishKatson, etteivät varojen luonne tai niiden alkuperä aseta ongelmia kapasiteetissa.
In my view, neither the nature of the funds nor their origin presents a problem in terms of capacity.
FinnishTavaran alkuperä voidaan osoittaa EUR.1 -tavaratodistuksella tai viejän ilmoituksella.
A good's origin may be indicated by the EUR.1 movement certificate or the exporter's declaration.
FinnishLaatu, alkuperä ja tuotanto- ja jalostusolot on taattava sertifiointijärjestelmällä.
There must be a system of certificates of quality, origin and production and processing conditions.
FinnishTuotteen alkuperä, tuotantotapa ja jalostaminen on aina kerrottava kuluttajalle.
The consumer must always be informed of the origin, production methods and distribution of the product.