"alkoholismi" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkoholismi" englanniksi

FI

alkoholismi {substantiivi}

volume_up
alkoholismi
Alkoholismi tai huumeiden käyttö on syynä moniin erilaisiin onnettomuuksiin.
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
Alkoholismi ei kuitenkaan ole eläinten keskuudessa mikään suuri ongelma, myönnän sen!
On the other hand, I have to admit that alcoholism is not a great problem among animals!
Huomasimme, että voimme ottaa epämääräisiä käsitteitä kuten masennus, alkoholismi, ja mitata niitä täsmällisesti.
That we found out that we could take fuzzy concepts -- like depression, alcoholism -- and measure them with rigor.

Esimerkkejä "alkoholismi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAlkoholismi tai huumeiden käyttö on syynä moniin erilaisiin onnettomuuksiin.
How many accidents of different kinds are caused by alcoholism or drug use?
FinnishAlkoholismi ei kuitenkaan ole eläinten keskuudessa mikään suuri ongelma, myönnän sen!
On the other hand, I have to admit that alcoholism is not a great problem among animals!
FinnishToisaalta kuolleisuutta lisääviä riskitekijöitä ovat myös alkoholismi, huumeiden käyttö ja vaikea köyhyys.
On the other hand, some of the main risk factors increasing morbidity are alcoholism, drug use and huge poverty.
FinnishHuomasimme, että voimme ottaa epämääräisiä käsitteitä kuten masennus, alkoholismi, ja mitata niitä täsmällisesti.
That we found out that we could take fuzzy concepts -- like depression, alcoholism -- and measure them with rigor.
FinnishHIV ja AIDS, tuberkuloosi, huumeet ja alkoholismi ovat laskeneet miesten eliniänodotteen kehitysmaiden tasolle.
HIV and AIDS, tuberculosis, drugs and alcoholism have lowered life expectancy in males to levels in the developing countries.
FinnishTupakointi aiheuttaa joka vuosi välittömästi tai välillisesti enemmän uhreja kuin liikenneonnettomuudet, alkoholismi, huumeet ja itsemurhat yhteensä.
Every year, directly or indirectly, more deaths are caused by smoking than by road accidents, drinking, drugs and suicide put together.
FinnishSitten on sairauksia, jotka vaikuttavat naisiin eri tavoin kuin miehiin: sydän- ja verisuonitaudit ja alkoholismi; myös depressio näyttää olevan yleisempää naisilla.
Then there are complaints that affect women in a different way from men: heart and vascular disease, and alcoholism. Depression also seems to be commoner among women.
FinnishNuorten alkoholismi on vitsaus, jota vastaan meidän täytyy taistella, ja tässä tekstissä tuodaan hyvin esiin perheiden, kasvattajien, tuottajien ja jakelijoiden tehtävät.
It is true, we must combat the menace of alcoholism in young people, and this text successfully highlights the role that families, teachers, producers and retailers must play in this area.
FinnishOlen sitä mieltä, että alkoholismi on todellinen vaara, mutta se on pienimmillään siellä, missä viinin tai oluen kulutus on järkevää ja maltillista, joka vastaa kunkin maan perinteitä.
I do share her view regarding the danger of alcoholism, but that danger is minimized by sensible, moderate consumption of wine or beer, in keeping with a country's traditions.