"alkoholinkäyttö" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkoholinkäyttö" englanniksi

FI

alkoholinkäyttö {substantiivi}

volume_up
alkoholinkäyttö (myös: juominen, juopottelu)
Koko Euroopassa ongelmana on nuorten liiallinen alkoholinkäyttö.
Throughout the EU we have a problem with young people drinking too much.
Olisi selkeämpää kieltää alkoholinkäyttö kokonaan.
It would be much clearer simply to ban drinking.
Meidän täytyy tajuta, että tovereiden painostus on yksi ongelma, samoin omanarvontunnon puute ja vanhempien alkoholinkäyttö: nämä ovat kaikki ongelmia, jotka meidän täytyy ottaa huomioon.
We must realise that peer pressure is a problem, lack of self-esteem, parents drinking: those are all problems we should take into account.

Esimerkkejä "alkoholinkäyttö"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSäännöllinen alkoholinkäyttö aloitetaan kuitenkin jatkuvasti yhä aikaisemmin.
The age at which regular alcohol consumption begins, however, is falling steadily.
FinnishKuolonuhrien valtavaan määrään liittyy kaksi tärkeää tekijää: ajonopeus ja alkoholinkäyttö.
Two important issues are behind the huge number of casualties: namely speed and alcohol.
FinnishKoko Euroopassa ongelmana on nuorten liiallinen alkoholinkäyttö.
Throughout the EU we have a problem with young people drinking too much.
FinnishLasten ja nuorten kasvava alkoholinkäyttö edellyttää siis kaiken valppautemme.
Therefore, we need to be very vigilant in face of the rising alcohol consumption by children and adolescents.
FinnishLoogisinta olisi kieltää alkoholinkäyttö lentojen aikana.
The most logical thing to do would be to ban alcohol use on flights.
FinnishJopa aivan vähäinen alkoholinkäyttö raskauden aikana saattaa haitata lapsen kehitystä.
The consumption even of small quantities of alcohol during pregnancy can adversely affect the child's development.
FinnishVai onko tarkoitus kieltää myös tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö?
Or are cigarettes and alcohol going to be banned too?
FinnishOlisi selkeämpää kieltää alkoholinkäyttö kokonaan.
FinnishAlkoholinkäyttö, joka kääntyy usein väärinkäytöksi, on haitaksi monille ihmisille, myös lapsille ja murrosikäisille nuorille.
The use of alcohol, which often turns into abuse, affects many people, including children and adolescents.
FinnishLasten ja nuorten alkoholinkäyttö
Consumption of alcohol by children and adolescents
FinnishEuroopan unionin aikuisille alkoholinkäyttö on yhä tavallisempi, mutta ei missään tapauksessa kaikkialle levinnyt osa seuraelämää.
For adults in Europe, the consumption of alcohol is often, though by no means universally, an integral part of social life.
Finnish. - (RO) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, alkoholinkäyttö on tapa, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.
on behalf of ITS Group. - (RO) Mr President, dear colleagues, alcohol consumption is a habit transmitted from generation to generation.
FinnishAlkoholinkäyttö, varsinkin nuorten ikäluokkien, askarruttaa lisääntyvässä määrin sekä yleistä mielipidettä että asiantuntijoita.
The consumption of alcohol, especially at a young age, is becoming an increasing cause of concern to the public and experts alike.
FinnishLasten ja nuorten alkoholinkäyttö on äärimmäisen polttava aihe, koska kyse on kasvavista Euroopan kansalaisten sukupolvista.
Alcohol consumption by children and adolescents is an extremely emotive subject, since it concerns the rising generations of European citizens.
FinnishOlisi väärin uskoa, että niinkin monimutkainen ilmiö kuin alkoholinkäyttö voitaisiin ratkaista yksinkertaisesti laittamalla vain etiketti pulloon.
It would be wrong to believe that a phenomenon as complex as alcohol consumption can be resolved simply by putting a label on a bottle.
FinnishEuroopan unionissa on valitettavasti vielä se ongelma, että meillä syntyy yhä lapsia, joille raskausajan alkoholinkäyttö aiheuttaa ongelmia.
Unfortunately, it is still a problem in the European Union that we still have children born with problems because of alcohol consumption during pregnancy.
FinnishJo vähäinenkin alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa aivoelinten vammoja, jotka johtavat hyperaktiivisuuteen, impulsiivisuuteen ja lisääntyneeseen itsemurhariskiin.
Even low consumption can create organic brain damage that results in hyperactivity, impulsivity and even an increased risk of suicide.
FinnishMeidän täytyy tajuta, että tovereiden painostus on yksi ongelma, samoin omanarvontunnon puute ja vanhempien alkoholinkäyttö: nämä ovat kaikki ongelmia, jotka meidän täytyy ottaa huomioon.
We must realise that peer pressure is a problem, lack of self-esteem, parents drinking: those are all problems we should take into account.
FinnishAlkoholinkäyttö ja käyttötavat vaihtelevat maasta toiseen ja vieläpä alueesta toiseen, joten on täysin asiallista, että jäsenvaltioissa laaditaan puolustusstrategioita.
Alcohol consumption and habits vary from country to country and indeed from region to region and so it is proper that defensive strategies are created in the Member States.