"alkeellinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alkeellinen" englanniksi

FI

alkeellinen {adjektiivi}

volume_up
Se oli niin alkeellinen virhe, ettei edes taloustiedelinjalla opiskeleva keskiverto lukiolainen - nykyisen heikentyneen koulutustasonkaan aikana - olisi tehnyt sitä.
It was an error so basic that the average A-level economics student - even in these educationally devalued times - would not have done this.
Sen lisäksi, että se on alkeellinen solidaarinen velvollisuus, jo meidät Venezuelaan yhdistävät historialliset siteet ja tuon maan demokratian vakauskin edellyttävät sitä.
Apart from a basic obligation to show solidarity, the historical ties that bind us to Venezuela and the stability of democracy in that country demand this.
alkeellinen
Tämä alkeellinen käsitys viestinnästä ilmenee edelleen Euroopan unionin johtajien esittämistä mielipiteistä.
This is a primitive concept that is still prevalent in the opinions expressed by Europe’s leaders.
Tiedän, että Luxemburgin suurherttuakunnalla on asukaslukuun nähden enemmän jäseniä täällä kuin suurilla jäsenvaltioilla, mutta laskutoimitus on alkeellinen ja ennenaikainen.
I know that by head of population the Grand Duchy of Luxembourg has more representatives here than the large countries, but that is a primitive and premature method of calculation.

Esimerkkejä "alkeellinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä alkeellinen käsitys viestinnästä ilmenee edelleen Euroopan unionin johtajien esittämistä mielipiteistä.
This is a primitive concept that is still prevalent in the opinions expressed by Europe’s leaders.
FinnishUskon, että on ryhdyttävä välittömästi toimiin Miloseviia vastaan, jotta voitaisiin palauttaa edes alkeellinen demokratian uskottavuus.
I believe that with Milosevic we need to act immediately, so as to salvage some of our democratic credibility.
FinnishSe oli niin alkeellinen virhe, ettei edes taloustiedelinjalla opiskeleva keskiverto lukiolainen - nykyisen heikentyneen koulutustasonkaan aikana - olisi tehnyt sitä.
It was an error so basic that the average A-level economics student - even in these educationally devalued times - would not have done this.
FinnishSen lisäksi, että se on alkeellinen solidaarinen velvollisuus, jo meidät Venezuelaan yhdistävät historialliset siteet ja tuon maan demokratian vakauskin edellyttävät sitä.
Apart from a basic obligation to show solidarity, the historical ties that bind us to Venezuela and the stability of democracy in that country demand this.
FinnishTiedän, että Luxemburgin suurherttuakunnalla on asukaslukuun nähden enemmän jäseniä täällä kuin suurilla jäsenvaltioilla, mutta laskutoimitus on alkeellinen ja ennenaikainen.
I know that by head of population the Grand Duchy of Luxembourg has more representatives here than the large countries, but that is a primitive and premature method of calculation.