"alirahoitettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"alirahoitettu" englanniksi

FI

alirahoitettu {adjektiivi}

volume_up
alirahoitettu
Huomaamme vuodesta toiseen, kuinka talousarvion pääluokka IV on pahasti alirahoitettu.
Year after year, we see how Section IV of the budget is severely underfunded.
Toiseksi on selvää, että otsake 4 on edelleen alirahoitettu.
Secondly, it is clear see that Heading 4 is chronically under-funded.
Lopuksi haluaisin toistaa vielä arvostelun, johon jo viittasin: Socrates on toivottoman alirahoitettu.
Finally, I would repeat the criticism which has already been expressed here that Socrates is hopelessly underfunded.

Esimerkkejä "alirahoitettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHuomaamme vuodesta toiseen, kuinka talousarvion pääluokka IV on pahasti alirahoitettu.
Year after year, we see how Section IV of the budget is severely underfunded.
FinnishToiseksi on selvää, että otsake 4 on edelleen alirahoitettu.
Secondly, it is clear see that Heading 4 is chronically under-funded.
FinnishOikeusjärjestelmä on ylikuormitettu, alirahoitettu ja tehoton.
The judicial system is overloaded, under funded and inefficient.
FinnishSuurin huoleni on kuitenkin otsake 4, jota on monien vuosien ajan alirahoitettu kroonisesti.
My biggest concern, however, is for heading 4, which has been chronically underfinanced for many years.
FinnishLopuksi haluaisin toistaa vielä arvostelun, johon jo viittasin: Socrates on toivottoman alirahoitettu.
Finally, I would repeat the criticism which has already been expressed here that Socrates is hopelessly underfunded.
FinnishTämä otsake on hämmästyttävän alirahoitettu, ja olisikin kiellettävä sellaisten lupausten teko, joita ei koskaan pidetä.
This heading is dramatically underfunded, so we should not allow promises to be made that will never be kept.
FinnishKun tämä otsake perustettiin rahoitusnäkymistä aiemmin käytyjen neuvottelujen aikana, se oli jo silloin toivottoman alirahoitettu.
When this heading was established back during the negotiations on the Financial Perspective, it was already hopelessly underfunded.
FinnishEpätietoisuus Afrikan unionin tulevaisuudesta on hyvin vakava: Afrikan unioni on alirahoitettu ja ylirasittunut, ja sen on hyvin vaikea toimia.
The confusion about the future of the African Union is very serious: it is underfunded, overstretched and finding it very difficult to operate.
FinnishLopuksi herää kysymys, onko tarkoituksenmukaista lisätä uusia toimivaltuuksia asetukseen, joka on jo muutenkin alirahoitettu ja ylikuormitettu.
In conclusion, the question arises as to the appropriateness of bestowing new remits upon a regulation that is already underfunded and overburdened.
FinnishMeidän on otettava oppia siitä kokemuksesta, että sitoumuksen on oltava vankkumaton, hyvin suunniteltu ja johdonmukainen eikä suinkaan puolivillainen ja alirahoitettu.
We need to learn from this experience that the commitment needs to be full, well-planned and consistent and not half-hearted and under-funded.
FinnishOn aivan selvää, että talousarviossa on tarkasteltava erityisesti otsaketta 1, mutta myös otsaketta 4, joka näyttää vuodesta toiseen olevan kroonisesti alirahoitettu.
It is quite clear that heading 1 in the budget needs to be looked at in particular, but so does heading 4, which seems to be chronically underfunded from one year to the next.