"alin" - Englanninkielinen käännös

FI

"alin" englanniksi

EN
EN

"alinement" suomeksi

FI

alin {superlatiivi}

volume_up
Alin tukipalkkio voittaisi franchising-sopimuksen tietyksi ajanjaksoksi.
The lowest subsidy would win the franchise for a certain period of time.
Jos esimerkiksi alin laitteisto-osan osapistemäärä on 2,6, peruspistemäärä on 2,6.
For example, if the lowest subscore of an individual hardware component is 2.6, then the base score is 2.6.
Jos esimerkiksi jonkin laitekomponentin alin osapistemäärä on 2,6, peruspistemäärä on 2,6.
For example, if the lowest subscore of an individual hardware component is 2.6, then the base score is 2.6.
EN

alinement {substantiivi}

volume_up
alinement (myös: alignment, reprimand, alignement)
alinement (myös: alignment)

Esimerkkejä "alin"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaikki näyttävät nyt heräävän huomaamaan, että Ben Alin hallinto oli korruptoitunut.
Everybody appears to be waking up today to the corruption of Mr Ben Ali's regime.
FinnishMohamed Alin esittämistä pyynnöistä useat ovat siis sellaisia, joihin emme voi suostua.
We therefore cannot agree to several of the demands made by Mr Mohamed Alí.
FinnishAlin tukipalkkio voittaisi franchising-sopimuksen tietyksi ajanjaksoksi.
The lowest subsidy would win the franchise for a certain period of time.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, minä itse en ollut presidentti Ben Alin tai presidentti Mubarakin ystävä.
(FR) Mr President, I myself was not a friend of either Mr Ben Ali or Mr Mubarak.
FinnishValiokunta kannatti myös ehdotusta nostaa Itämeren turskan alin mitta 40 cm:iin.
The proposal on increasing the minimum size of cod caught in the Baltic to 40 cm was endorsed too.
FinnishMinä en ollut se, joka kutsui presidentti Ben Alin Euroopan parlamenttiin.
I was not the one who invited Mr Ben Ali to the European Parliament.
FinnishPahoittelen näin ollen sitä, että Mohamed Alin mietinnössä ymmärretään identiteettimme näin väärin.
In view of this, I am sorry to say that the Mohamed Alí report misjudges our identity.
FinnishMitä sanottavaa meillä olisi Ben Alin perustuslaillisesta vallankaappauksesta Tunisiassa?
What would we be able to say in response to the constitutional coup d'état of Ben Ali in Tunisia?
FinnishBen Alin diktatuurin romahdettua Tunisiasta tuli vapaa maa.
Since the end of the Ben Ali dictatorship, Tunisia has been a free country.
FinnishHaluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi tämän El Arbi Ould Sidi Alin johtaman valtuuskunnan.
I would like to extend a warm welcome to this delegation led by Mr El Arbi Ould Sidi Ali.
FinnishJos esimerkiksi alin laitteisto-osan osapistemäärä on 2,6, peruspistemäärä on 2,6.
For example, if the lowest subscore of an individual hardware component is 2.6, then the base score is 2.6.
FinnishBen Alin ja Trabelsin perheen varoja ja etuuksia ei pidä ainoastaan tutkia, vaan ne on jäädytettävä.
The assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
FinnishJos esimerkiksi jonkin laitekomponentin alin osapistemäärä on 2,6, peruspistemäärä on 2,6.
For example, if the lowest subscore of an individual hardware component is 2.6, then the base score is 2.6.
FinnishOn perusteltuja pelkoja siitä, että Ben Alin klaani ja hänen yrityksensä hyötyvät myös EU:n rahoista.
There are well-founded fears that the Ben Ali clan and his enterprises are also profiting from EU money.
FinnishSinä kesänä menin vaimoni Alin kanssa Etiopiaan.
That summer, my wife, Ali, and myself went to Ethiopia.
FinnishKoska alin hinta ei ole aina paras vaihtoehto, se estää kansalaisia solmimasta parhaita mahdollisia sopimuksia.
Because the lowest price is not always the best value, they are preventing the citizen getting the best deal.
FinnishAlle kuukautta myöhemmin koko kansan laajuiset protestit ovat johtaneet presidentti Ben Alin lopulliseen lähtöön.
Less than a month later, nationwide protests have brought about the definitive departure of President Ben Ali.
FinnishMinä en ollut se, joka kutsui presidentti Ben Alin tähän parlamenttiin ja joka kuunteli kunnioittavasti hänen puheenvuoroaan.
I was not the one who invited Mr Ben Ali to this House and who listened respectfully to his speech.
FinnishNähdään muutama kymmenen vuotta öljyä -- sininen viiva, on alin arvio olemassa olevista resursseista.
And as you go across there you see a few tens of years of oil -- the blue line, by the way, is the lowest estimate of existing resources.
FinnishMohamed Alin mietintö (A4-0167/98)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alinement":

alinement