"alikehittynyt" - Englanninkielinen käännös

FI

"alikehittynyt" englanniksi

FI

alikehittynyt {adjektiivi}

volume_up
Se johtuu historiallisista olosuhteista, joiden tuloksena energia-ala oli näissä maissa monien vuosien ajan alikehittynyt EU:n vanhoihin jäsenvaltioihin verrattuna.
This is linked to historical conditions that resulted in the power sector, for many years, being backward in comparison with the countries of the old EU.
alikehittynyt
Toiseksi koko alueen liikenne- ja energiansiirtoinfrastruktuuri on alikehittynyt.
Secondly, the whole region has an underdeveloped transport and energy transmission infrastructure.
Se on suurin yksittäinen alikehittynyt politiikka, joka meillä on.
It is the biggest single underdeveloped policy that we have.
Afrikka on alikehittynyt, mutta se pyrkii määrätietoisesti eroon tästä epäsuotuisasta tilasta.
It is underdeveloped. But it is determined to extricate itself from this terrible condition.

Esimerkkejä "alikehittynyt"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToiseksi koko alueen liikenne- ja energiansiirtoinfrastruktuuri on alikehittynyt.
Secondly, the whole region has an underdeveloped transport and energy transmission infrastructure.
FinnishTodellinen poliittinen tahto niiden panemiseksi käytännössä täytäntöön on sangen alikehittynyt.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
FinnishAfrikka on alikehittynyt, mutta se pyrkii määrätietoisesti eroon tästä epäsuotuisasta tilasta.
It is underdeveloped. But it is determined to extricate itself from this terrible condition.
FinnishAlikehittynyt Kaliningradin alue voisi horjuttaa vakavasti koko alueen vakautta.
The destabilising effects for the whole region of the under-development of the enclave would be frightening.
FinnishVarsinkin Albanian pohjoisosa on vaarallinen ja alikehittynyt.
Especially the north of that country is unsafe and disadvantaged.
FinnishSe on suurin yksittäinen alikehittynyt politiikka, joka meillä on.
It is the biggest single underdeveloped policy that we have.
FinnishTyöskentelin Afrikassa 30 vuotta sitten, jolloin se oli köyhä ja alikehittynyt, mutta nyt sillä on tuhoisampia ongelmia.
I worked in Africa 30 years ago, and it was poor and underdeveloped but the problems are now more catastrophic.
FinnishYksi uudistusehdotusten ydin oli vahvistaa vakaussopimuksen ennaltaehkäisevää osaa, sillä se oli alikehittynyt ja heikko.
Part of the substance of the reform proposals was to strengthen the preventive arm of the Stability Pact, which was underdeveloped and weak.
FinnishMaa on ilmiselvästi alikehittynyt, mikä tähän saakka on johtunut suureksi osaksi Khartumin laiminlyönneistä ja piittaamattomuudesta.
I can see that there has been blatant underdevelopment, which, up until now, has largely been due to the neglect and oversight of Khartoum.
FinnishAlueella, jolla tamiliväestön enemmistö asuu, on tapahtunut vakavaa ja räikeää syrjintää, ja talous on pahasti alikehittynyt.
There is serious and flagrant discrimination and economic underdevelopment in the areas of the country where the majority of the Tamil population lives.
FinnishOnko Euroopan unionista voinut tulla niin köyhä ja alikehittynyt alue, ettei se pysty turvaamaan työstä uupuneiden kansalaistensa elämän ehtoopuolta?
Can the European Union have become such a poor and underdeveloped region that it cannot provide for the twilight years of those worn out by work?
FinnishVaikka tämä työ jätetään usein mainitsematta, se on ratkaisevan tärkeää taloudellisten valmiuksien parantamisessa maissa, joiden pk-sektori on usein erittäin alikehittynyt.
This is often unreported but critical work to build up the economic capacity of countries which have been badly underdeveloped in this sector.
FinnishAion lyhyesti mainita joitakin tosiasioita, jotka viittaavat siihen, että tämä suuri, mutta kuitenkin edelleen alikehittynyt maa saattaa joutua tiettyihin ongelmiin.
I must briefly relate a number of facts to indicate that there may be certain problems for this large, but, nonetheless, still underdeveloped, country.
FinnishSe johtuu historiallisista olosuhteista, joiden tuloksena energia-ala oli näissä maissa monien vuosien ajan alikehittynyt EU:n vanhoihin jäsenvaltioihin verrattuna.
This is linked to historical conditions that resulted in the power sector, for many years, being backward in comparison with the countries of the old EU.