"alijäämät" - Englanninkielinen käännös

FI

"alijäämät" englanniksi

FI

alijäämät {monikko}

volume_up
alijäämät
Lisäksi on esitetty, että tämän päivän alijäämät ovat huomisen veroja.
It has also been suggested that the deficits of today are the taxes of tomorrow.
Tällä hetkellä kahdessakymmenessä jäsenvaltiossa on liialliset alijäämät.
Twenty Member States currently have excessive deficits.
Alijäämät ovat seurausta kriisistä eivätkä sen aiheuttajia.
Deficits are the effect and not the cause of the crisis.

Esimerkkejä "alijäämät"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishLisäksi on esitetty, että tämän päivän alijäämät ovat huomisen veroja.
It has also been suggested that the deficits of today are the taxes of tomorrow.
FinnishKun otetaan huomioon nykyinen suhdannekehitys, niin alijäämät ja velat ovat jokseenkin suuria.
The deficits and debts are rather high compared with the present economic trend.
FinnishVoin todeta teille, arvoisa jäsen, että julkiset alijäämät eivät tietääkseni luo työpaikkoja.
I can tell you, Mrs Hautala, that as far as I know public deficits do not create jobs.
FinnishVuonna 1994 alijäämät olivat 5, 4 %; vuonna 1998 ne olivat 1, 5 %.
In 1994, deficits stood at 5.4 % and in 1998, they were 1.5 %.
FinnishTällä hetkellä kahdessakymmenessä jäsenvaltiossa on liialliset alijäämät.
Twenty Member States currently have excessive deficits.
FinnishTakana ovat ne 1990-luvun ajat, jolloin julkisen talouden valtavat alijäämät olivat arkipäivää.
Gone are the days of the huge deficits common in the 1990s.
FinnishSuuret velat ja alijäämät ovat vakava huolenaihe Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa jäsenvaltioissa.
High debt and deficit levels are a grave concern to the UK and across many Member States.
FinnishNäimme, että julkisille palveluille on ominaista sekä jatkuvat lakot että hirvittävät alijäämät.
There were public services whose characteristics were both permanent strikes and monstrous deficits.
FinnishOngelmaa ei ratkaista sallimalla yhä suuremmat alijäämät.
We shall not solve that problem by permitting increased deficits.
FinnishInflaatio ja korkotaso ovat hyvin alhaisella tasolla ja julkiset alijäämät ovat pienentyneet selvästi.
Inflation and interest rates are at very low levels, and public deficits have considerably shrunk.
FinnishToiseksi julkisten talouksiemme alijäämät ovat jo valmiiksi korkeat.
Secondly, we already have high government deficits.
FinnishTietenkään hallitsemattomat alijäämät eivät ole tähän vastaus.
Uncontrolled deficits are certainly not the answer here.
FinnishAlijäämät ovat seurausta kriisistä eivätkä sen aiheuttajia.
Deficits are the effect and not the cause of the crisis.
FinnishYksi saavutuksista on ollut esimerkiksi se, että kaikki liialliset alijäämät on korjattu euroalueella.
For example, one achievement is that all of the excessive deficits in the euro area have been corrected.
FinnishAlijäämät ja kestävä kasvu eivät voi kulkea käsi kädessä.
Deficits and sustainable growth cannot go hand in hand.
FinnishToiseksi, hyvä puheenjohtaja Barroso, ottaisin esille alijäämät: minusta on olemassa alijäämiä ja alijäämiä.
Secondly, Mr Barroso, about the deficits: in my opinion, there are deficits and then there are deficits.
FinnishAlijäämät merkitsevät vääjäämättä, että hallituksilla on vähemmän liikkumavaraa budjettipolitiikassaan.
These deficits inevitably mean that governments have less room for manoeuvre in terms of their budgetary policies.
FinnishLiialliset alijäämät - Talouspolitiikat (jatkoa)
Excessive deficits and economic policies (continuation)
FinnishJulkisen talouden alijäämät eivät ole koskaan luoneet työpaikkoja.
FinnishMeillä on valtavat ja kestämättömät julkiset alijäämät, ja vihreät eivät todellakaan kannata tällaisia alijäämiä.
We have huge and unsustainable public deficits and, mind you, the Greens do not support this kind of deficit.