"alijäämäinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alijäämäinen" englanniksi

FI

alijäämäinen {adjektiivi}

volume_up
1. Kansantaloustiede
alijäämäinen
alijäämäinen
Talous on alijäämäinen Saksan kaltaisessa maassa, jolla on vahva talous.
Countries with a strong economy, such as Germany, are now in deficit.
48:lla Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta on alijäämäinen budjetti.
Forty-eight of the 50 states in the American Union have a deficit budget.
Ei pidä paikkaansa, että Saksan kauppatase on ylijäämäinen, koska Portugalin kauppatase on alijäämäinen.
It is not true that Germany has a trade surplus because Portugal has a trade deficit.

Esimerkkejä "alijäämäinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlemme alijäämäinen valtio – ainoa alijäämäinen valtio Euroopan unionissa.
We are a country with deficits – the only country in Europe with deficits.
FinnishYksityiset säästöt eivät kenties riitä, ja myös valtion talousarvio voi olla alijäämäinen.
Private savings may perhaps not be sufficient; the state too may have a budget deficit.
FinnishTalous on alijäämäinen Saksan kaltaisessa maassa, jolla on vahva talous.
Countries with a strong economy, such as Germany, are now in deficit.
Finnish48:lla Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta on alijäämäinen budjetti.
Forty-eight of the 50 states in the American Union have a deficit budget.
FinnishTyöpaikkoja häviää, työttömyys kasvaa ja julkinen taloutemme on ennätysmäisen alijäämäinen.
Jobs are being lost, unemployment is rising and there are record deficits in our public finances.
FinnishEi pidä paikkaansa, että Saksan kauppatase on ylijäämäinen, koska Portugalin kauppatase on alijäämäinen.
It is not true that Germany has a trade surplus because Portugal has a trade deficit.
FinnishParlamentin jäsen totesi, ettei julkisen talous ole alijäämäinen, mikä johtuu erittäin korkeista veroista.
You have just told met that there was no budgetary deficit because of very high taxes.
FinnishUnioni on alijäämäinen joidenkin sellaisten tuotannonalojen osalta, joista se voisi aivan hyvin ottaa itsekin vastuun.
The Union is in deficit in certain products that it could easily produce itself.
FinnishViimeisten kolmen vuoden ajan tulos on ollut alijäämäinen, ja vastaava luku on tällä hetkellä 1500 miljoonaa dollaria.
In the past three years a deficit of some 1500 million dollars was recorded.
FinnishYhdysvaltain hallitus on juuri esitellyt talousarvion, joka 1 600 miljardia Yhdysvaltain dollaria alijäämäinen.
The United States Government had just presented a budget showing a USD 1 600 billion deficit.
FinnishKuulin kollegani jäsen Della Vedovan viittaavan pelokkaasti käsitteeseen "deficit spending" (alijäämäinen budjetti).
I heard Mr Della Vedova refer in trepidation to 'deficit spending' .
FinnishMietinnön tarvetta korostaa se selkeä tosiasia, että EU:n kauppatase Kiinan kanssa on 160 miljardia euroa alijäämäinen.
The need for this report is highlighted by the hard reality of the trade deficit of EUR 160 billion.
FinnishEuroopan unioni on näiden tuotteiden osalta selvästi alijäämäinen ja se tuo Yhdysvalloista pähkinöitä.
There is an obvious shortage of these products within the European Union. Walnuts are imported from the United States.
Finnishpuuvillantuotanto on Euroopan unionissa alijäämäinen;
FinnishVoin kertoa, että Luxemburgissa on päinvastainen tilanne eli julkinen talous ei ole alijäämäinen sangen alhaisista veroista huolimatta.
I can tell you that in Luxembourg we have no deficit at all and we have fairly low taxes.
FinnishTehtävä ei ollut helppo, koska olimme vuoden alussa ennakoineet talousarvion olevan huomattavasti alijäämäinen.
That has not been an easy task because we had predicted a very large deficit in this budget at the beginning of the year.
FinnishTodellista tilannetta tarkastellessa ja ottaen huomioon asianmukaiset odotukset, talousarvio on valitettavasti alijäämäinen.
Looking at the real situation and taking account of proper exceptions, the budget is unfortunately in deficit.
FinnishLisäksi erona muihin tilanteisiin on, että mikään alijäämäinen maa ei ole toteuttanut perustelemattomia noususuhdanteisia veropolitiikkoja.
Contrary to other situations, meanwhile, no country in debt has implemented unjustified expansionist fiscal policies.
FinnishKoska tämä tuotannonala on unionissa alijäämäinen, velvollisuutemme ja etumme on kannustaa omien tuottajiemme aloitteita.
In a sector of production that makes a loss for the Union it is our duty, and it is in our interests, to encourage initiatives by our own producers.
FinnishLyhyesti sanottuna EU:n talousarviota on käytettävä siihen, missä sillä on merkitystä, koska se on luonteeltaan investointimainen eikä se ole alijäämäinen.
In short, the European budget should be used where it makes a difference, as it has the nature of an investment and has no deficit.