"alijäämä" - Englanninkielinen käännös

FI

"alijäämä" englanniksi

FI

alijäämä {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
alijäämä (myös: vaje)
Näin ollen alijäämä olisi 600 miljoonaa euroa.
Therefore this would leave a shortfall of EUR 600 million.
Tämä alijäämä katetaan tuonnilla kolmansista maista, joista monet pitävät halpoja hintoja sen perusteella, mitä kutsutaan yleisesti " sosiaaliseksi polkumyynniksi" .
This shortfall is made up for by imports from third countries, many of which maintain low prices, due to what is commonly known as "social dumping' .
Ensinnäkin aktuaarinen alijäämä jatkaa kasvuaan, ja toiseksi toivoisin, että luettelo vapaaehtoiseen eläkejärjestelmään osallistuvista henkilöistä lopultakin julkaistaisiin.
Firstly, the actuarial shortfall is continuing to increase, and secondly, I would also like the list of participants in that voluntary pension fund to finally be published.
2. Kansantaloustiede
alijäämä (myös: vaje, vajaus)
Kaksinkertainen alijäämä ja poliittinen epävarmuus heikentävät talouskehitystä.
The double deficit and the political uncertainty are undermining economic strength.
Perustamissopimuksessa ei sanota, että yli 3 prosentin alijäämä olisi aina liikaa.
The Treaty does not say that any deficit over 3.0% is an excessive deficit.
Joka kolmannessa jäsenvaltiossa on tällä hetkellä liiallinen alijäämä.
There is currently an excessive budget deficit in one third of Member States.
alijäämä

Esimerkkejä "alijäämä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKaksinkertainen alijäämä ja poliittinen epävarmuus heikentävät talouskehitystä.
The double deficit and the political uncertainty are undermining economic strength.
FinnishVuonna 2004 Euroopan unionin Kiinan kaupan alijäämä ylitti 78 miljardia euroa.
In 2004 the Union had a trade deficit with China in excess of EUR 78 billion.
FinnishOlen nimennyt kaikki asianomaiset valtiot, joista Italian alijäämä on malliesimerkki.
I have named all the countries concerned – Italy’s deficit being a prime example.
FinnishRahasto on nyt ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja siihen on syntynyt alijäämä.
The pension fund has now got into financial difficulties and a deficit has accrued.
FinnishPerustamissopimuksessa ei sanota, että yli 3 prosentin alijäämä olisi aina liikaa.
The Treaty does not say that any deficit over 3.0% is an excessive deficit.
Finnish"Painakaa alijäämä kolmen prosentin alle tai muuten": se on vahva viesti EU:lta.
'Get within the 3% by 2014 or else': that is the very strong message coming from the EU.
FinnishJulkisen talouden alijäämä oli yleisesti vakiintunut euroalueella 2,7 prosenttiin BKT:sta.
The average fiscal deficit in the euro area broadly stabilised at 2.7 % of GDP.
FinnishUseimmissa jäsenvaltioissa julkisen talouden alijäämä kasvaa ja velka paisuu.
Most Member States are experiencing rising budgetary deficits and debts.
FinnishEuroopan unionin vuosittainen kaupan alijäämä on tällä alalla yli 8 miljardia euroa.
The European Union has an annual trade deficit in excess of EUR 8 billion in this sector.
FinnishJoka kolmannessa jäsenvaltiossa on tällä hetkellä liiallinen alijäämä.
There is currently an excessive budget deficit in one third of Member States.
FinnishTalouden alijäämä on tällä hetkellä muistaakseni 12,9 prosenttia BKT:sta.
The fiscal deficit is, if I am not mistaken, 12.9% of GDP for the moment.
FinnishEspanja seuraa nyt Kreikan jalanjälkiä, kun sen alijäämä on 11 prosenttia BKT:sta.
However, Spain is now following Greece with a deficit of 11% in GDP.
FinnishJos näitä lukuja tarkastellaan lähemmin, nähdään, että kauppataseen alijäämä oli huomattava.
If you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
FinnishJulkisen talouden alijäämä Euroopan unionissa on laskenut yli puolella vuoden 2005 jälkeen.
The European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
FinnishJulkisen talouden alijäämä euroalueella nousi yleisesti 2,4 prosentista 2,7 prosenttiin.
The average fiscal deficit in the euro area increased from 2.4% to 2.7%.
FinnishKummankin maan julkistalouden alijäämä ylittää selvästi kriteereissä asetetut rajat.
Both of them have public deficits that are well beyond the limits agreed under the criteria.
FinnishToisin kuin USA: lla, jolla on valtava maksutaseen alijäämä, EU: lla on vielä jopa ylijäämää.
Unlike the United States with its huge deficit, the EU in fact has a modest surplus.
FinnishTämän alan kaupan alijäämä Mercosur-maiden kanssa on hälyttävä.
Our trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
FinnishYli puolessa tämän alueen maista alijäämä ylittää 60 prosenttia niiden bruttokansantuotteesta.
Over half of the countries in the zone have a public deficit in excess of 60% of GDP.
FinnishVuosina 1992-93 vallitsi Tanskassa suuri työttömyys ja valtion talouden alijäämä.
In 1992-93 Denmark had high unemployment and a budget deficit.