"alihankinta" - Englanninkielinen käännös

FI

"alihankinta" englanniksi

FI

alihankinta {substantiivi}

volume_up
1. liike-elämä
alihankinta
Tämä alihankinta lisää luonnollisesti työn ulkoistamista.
Such sub-contracting effectively promotes the outsourcing of work.
Ongelmana on kuitenkin ydinvoimaloiden vanheneminen sekä alihankinta: 80 prosenttia ydinvoimateollisuudessa toimivista henkilöistä on alihankkijoita.
We are faced, however, with ageing power plants and the practice of subcontracting. 80% of those who work in the nuclear industry are subcontractors.
Kun tuhannet työpaikat ovat suoraan uhattuina autoteollisuudessa ja alihankinta-aloilla, tällainen antikansallinen päätös on moraalisesti säädytön ja taloudellinen itsemurha.
At a time when thousands of jobs are directly under threat in the automotive industry and subcontracting sectors, this anti-national choice is morally obscene and economically suicidal.

Esimerkkejä "alihankinta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen työskennellyt yli kolme vuotta autoteollisuuden alihankinta-alalla.
Personally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
FinnishTämä alihankinta lisää luonnollisesti työn ulkoistamista.
Such sub-contracting effectively promotes the outsourcing of work.
FinnishTällä on vakavia seurauksia koko alihankinta-alaan.
There are serious consequences for the entire supply industry.
FinnishAlihankinta-alalla ollaan erittäin riippuvaisia tilauksista. Tulin juuri Baijerista, jossa vierailin eräässä alihankkijayrityksessä.
In the supply industry - and I have just come from Bavaria, where I visited a supply company - people are very urgently dependent on orders.
FinnishTämä ala työllisti vuonna 1997 jopa 377 510 ihmistä ja lisäksi on vielä laskettava alasta johtuvat epäsuorat työpaikat ja alihankinta.
No fewer than 377 510 people were directly employed in the sector in 1997, not counting the downstream employment in the form of jobs with subcontractors and so on.
FinnishOngelmana on kuitenkin ydinvoimaloiden vanheneminen sekä alihankinta: 80 prosenttia ydinvoimateollisuudessa toimivista henkilöistä on alihankkijoita.
We are faced, however, with ageing power plants and the practice of subcontracting. 80% of those who work in the nuclear industry are subcontractors.
FinnishEhdotuksen tarkoituksena on saada tiettyjen tehtävien alihankinta toteutetuksi selvästi määritellyissä rajoissa ja lopettaa teknisen avun toimistojen hallinnollinen hullunmylly.
The proposal aims to externalise certain tasks in a clearly defined framework and end the administrative chaos of the technical assistance offices.
FinnishTämä on rasittavaa työntekijöille ja alihankinta-alalla toimiville, ja asiaa on selkeytettävä viipymättä.
This is draining for the workers and also the people in the supply sector, and clarity is needed without delay - clarity, but, above all, a serious, honest approach.
FinnishKun tuhannet työpaikat ovat suoraan uhattuina autoteollisuudessa ja alihankinta-aloilla, tällainen antikansallinen päätös on moraalisesti säädytön ja taloudellinen itsemurha.
At a time when thousands of jobs are directly under threat in the automotive industry and subcontracting sectors, this anti-national choice is morally obscene and economically suicidal.