"alibi" - Englanninkielinen käännös

FI

"alibi" englanniksi

EN
EN

"alibi" suomeksi

FI
FI

alibi {substantiivi}

volume_up
alibi
Huolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
But this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
Myöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Nyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.
It has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.
EN

alibi {substantiivi}

volume_up
alibi
But this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
Huolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Myöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
It has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.
Nyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.

Esimerkkejä "alibi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMyöhemmin osoittautui, että hän oli syytön ja hänellä oli alibi näiden rikosten ajaksi.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
FinnishNäin kuulemisesta tulee farssi, näin parlamentin osallistumisesta tulee pelkkä alibi.
Here consultation becomes a farce, and the inclusion of Parliament nothing other than a pretence.
FinnishHuolestuneisuus on pikemminkin alibi kuin oikeutus maan ihmisoikeustilanteelle.
But this concern is more of an alibi than a justification for the human rights situation in his country.
FinnishNyt tämä kysymys on liitetty ehdotukseen ohjesäännöstä, jotta sille saataisiin alibi.
It has now been combined with the proposal for a Members' statute in order to provide an alibi for the latter.
FinnishValmistelukunta ei myöskään voi - ja jäsen Méndez de Vigo taisikin sanoa tämän - olla mikään alibi.
The Convention cannot, and I think that it was Mr Méndez de Vigo who said this, act as an alibi either.
FinnishValmistelukunta ei ole mikään neuvoston alibi, vaan se on tämän keskustelun vakava ja demokraattinen osapuoli.
The Convention is not an alibi for the Council, but a serious and democratic partner in this discussion.
FinnishMyös tulevan komission jäsen Kinnock on varmasti tyytyväinen siihen, että hänellä on käytettävissään tämä opas, ehkä myös alibi.
Commissioner Kinnock will no doubt be delighted to have this guide and, perhaps, alibi.
FinnishTyöttömät ja nuoret ovat vain alibi huippukokoukselle, josta laaditaan ties kuinka mones päätöslauselma.
Unemployed people and young people want nothing to do with an 'alibi summit' producing its umpteenth resolution.
FinnishAinoa syy tähän järjettömään tilanteeseen asetuksen kohdalla on yritys antaa tälle "kertomukselle" demokraattinen alibi.
The only reason for this absurd situation in the Regulation is to try to get a democratic alibi for this 'story' .
FinnishTämä on tosiasiassa kuitenkin vain alibi.
FinnishEuroopan komission on nyt ratkaistava, onko sen analyysi alibi vai vetääkö se siitä johtopäätöksiä.
The European Commission now has to decide whether its analysis is merely an alibi or whether it will draw the appropriate conclusions from it.
FinnishEdistääkö instituutti todella tasa-arvoa, vai onko se vain eräänlainen alibi, tapa näyttää, että EU välittää tasa-arvokysymyksistä?
Will the authority help increase gender equality, or will it mainly constitute a type of alibi and way of showing that the EU cares about equality issues?
FinnishSe on pelkkä temppu, pyrkimys sekoittaa asioita, alibi, jolla yritetään peittää yleinen tuki Euroopan unionin ja avaruuden militarisoinnille.
It is simply an artifice, an attempt to muddy the waters, an alibi to cover their all-round support for the militarisation of the European Union and the militarisation of space.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alibi":

alibi