"alias" - Englanninkielinen käännös

FI

"alias" englanniksi

volume_up
alias [lyhenne]
EN
EN

"alias" suomeksi

FI
FI

alias {substantiivi}

volume_up
alias
Valitse Lisää tai muuta aliaksia ja valitse sitten Lisää alias.
Click Add or change aliases, and then click Add alias.
Valitse saman rivin Record Type -kentästä arvo CNAME (Alias).
In the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
Kirjoita uusi sähköpostiosoite ja valitse sitten Lisää alias.
Enter a new email address, and then click Add alias.
EN

alias {substantiivi}

volume_up
alias (myös: assumed name)
Click Add or change aliases, and then click Add alias.
Valitse Lisää tai muuta aliaksia ja valitse sitten Lisää alias.
In the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
Valitse saman rivin Record Type -kentästä arvo CNAME (Alias).
Enter a new email address, and then click Add alias.
Kirjoita uusi sähköpostiosoite ja valitse sitten Lisää alias.

Esimerkkejä "alias"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNäitä tietoja tarvitaan, kun alias luodaan toimialueen rekisteröintipalveluun.
You will need this information when you create an alias at your domain registrar.
FinnishNäitä tietoja tarvitaan, kun alias luodaan toimialueen rekisteröintipalveluun.
You need these two pieces of information when you create an alias at your domain registrar.
FinnishValitse saman rivin Record Type -kentästä arvo CNAME (Alias).
In the same row in the Record Type field, select CNAME (Alias).
FinnishKirjoita kolmanteen ruutuun alias, jolle haluat luoda säännön.
In the third box, enter the alias you want the rule for.
FinnishValitse Lisää tai muuta aliaksia ja valitse sitten Lisää alias.
Click Add or change aliases, and then click Add alias.
FinnishValitse Manage Domain -sivun Advanced Technical Settings -alueesta Edit Domain Alias (CNAME).
In the Advanced Technical Settings area at the bottom of the Manage Domain page, click Edit Domain Alias (CNAME).
FinnishKirjoita uusi sähköpostiosoite ja valitse sitten Lisää alias.
Enter a new email address, and then click Add alias.
FinnishKirjoita toimialueen CNAME- tai alias-ruutuun muistiin kirjoittamasi aliaksen tai isäntänimen osa.
In the CNAME or alias box for the domain, type or paste the part of the alias or host name that you recorded.
FinnishUutta aliasta varten lisäämiesi tietojen pitäisi näkyä oikein Confirm Changes to Domain Alias -ikkunassa.
The Confirm Changes to Domain Alias window should correctly show the information that you entered for your new alias.
FinnishValitse Record Type -kentässä CNAME (Alias).
Finnishsinun kannattaa lisätä tiliin alias.
FinnishJoissakin paikoissa, kuten Windows 8:ssa ja Xbox 360 -konsolissa, näkyy vain ensisijainen alias, mutta voit kirjautua sisään millä aliaksellasi tahansa.
Some places, like Windows 8 and Xbox 360 will only show your primary alias, but you can sign in with any alias.
FinnishAlias on toinen sähköpostiosoite, joka käyttää samaa Saapuneet-kansiota, yhteystietoluetteloa ja tilin asetuksia kuin ensisijainen sähköpostiosoite.
An alias is an additional email address that uses the same inbox, contact list, and account settings as the primary alias.
FinnishJos tulokset eivät ole oikein, valitse Cancel ja luo uusi, oikeat tiedot sisältävä alias, noudattamalla tämän ohjeaiheen toimintaohjeita.
If any other result appears, click Cancel, and create a new alias with the correct information by using the procedures in this topic.
Finnishtai –Valitse Lisää olemassa oleva sähköpostiosoite Microsoft-tilin aliakseksi, kirjoita olemassa oleva sähköpostiosoite ja valitse sitten Lisää alias.
or -Select Add an existing email address as a Microsoft account alias, enter an existing email address, and then click Add alias.
FinnishNapsauta Refers to Host Name -sarakkeen ja Other Host -sarakkeen välistä valintanappia rivillä, johon lisäsit alias- ja isäntänimitiedot.
On the same line that you used for the alias or host name information, click the option button between the Refers to Host Name column and the Other Host column.
FinnishAbrams kertoo rakkaudestaan arvoituksia kohtaan - intohimosta joka näkyy hänen elokuvissaan ja TV-sarjoissaan kuten Cloverfield, Lost ja Alias.
J.J. Abrams traces his love for the unseen mystery –- a passion that’s evident in his films and TV shows, including Cloverfield, Lost and Alias — back to its magical beginnings.
FinnishKirjoita tai liitä CNAME Settings -kohdan Alias-ruutuun Microsoft Online Services -palveluiden osoite tai kohteen osoitetiedot (esimerkiksi mail.contoso.com).
In the CNAME Settings section, in the Alias box, type or paste your Microsoft Online Services destination or points to address information (similar to mail.contoso.com).
FinnishKirjoita tai liitä Microsoft Online Services -palvelut -palveluiden alias- tai isäntänimitietojen ensimmäistä pistettä edeltävä osa (esimerkiksi ms30048081) Source-ruutuun.
In the Source box, type or paste the part of your Microsoft Online Services alias or host name information that comes before the first dot (similar to ms30048081).

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alias":

alias