"aliarvostettu" - Englanninkielinen käännös

FI

"aliarvostettu" englanniksi

FI

aliarvostettu {adjektiivi}

volume_up
aliarvostettu
4:15 Minusta nykyhetki on todella aliarvostettu.
4:15 I think the present moment is so underrated.
Now it could become underrated.

Esimerkkejä "aliarvostettu"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTätä roolia on jo kauan aikaa aliarvostettu, vaikka sillä on erittäin suuri merkitys.
This role has been downgraded for far too long, although it is a key role.
FinnishSe on aliarvostettu tekijä ulkomaansuhteissamme. Nämä kolme tekijää ovat osoitus kehityksestä, joka kulkee unionin suuntaan.
These three factors indicate a development parallel to that of the European Union.
Finnish4:15 Minusta nykyhetki on todella aliarvostettu.
4:15 I think the present moment is so underrated.
FinnishKuten Marian Harkin totesi, omaishoitajien asema yhteiskunnassa on täysin aliarvostettu, ja tähän on saatava aikaan muutos.
The role of carers in society, as Marian Harkin rightly pointed out, is totally undervalued and that needs to change.
FinnishNyt siitä saattaa tulla aliarvostettu.
FinnishReaalipolitiikassa näitä arvoja on lyöty järjestelmällisesti laimin tai aliarvostettu vakauden tai käytännöllisten lyhytnäköisten suhteiden kustannuksella.
In Realpolitik, these values have systematically been neglected or undervalued in favour of stability or pragmatic short-sighted relationships.
FinnishTähän asti urheilun asema EU: ssa oli täysin aliarvostettu, ja se nähtiin ainoastaan taloudellisena tekijänä, jos sitä ylipäätään mainittiin.
The importance of sport has hitherto been totally underestimated in the EU; on the rare occasions it is ever mentioned, it is considered as a purely economic factor.
FinnishJuuri näitä eläimiä YMP:ssä on aliarvostettu jo 40 vuoden ajan, mutta nyt meidän on tuettava niiden kasvatusta, jotta voimme suojella Euroopan kansalaisten terveyttä.
These are the very animals the CAP has been ignoring for 40 years, and which we must now promote in order to protect the health of the people of Europe.
FinnishLiityttyään euroalueeseen Alankomaiden oli luovuttava vahvasta valuutastaan valtavan epäsuotuisissa olosuhteissa, joissa sen valuutan vaihtokurssi oli aliarvostettu.
After entering the eurozone, the Dutch had to give up their strong currency, and under the hugely unfavourable conditions of an undervalued exchange rate.
FinnishArvoisa puhemies, meillä budjettivaliokunnassa onkin tunne, että meidän rakentavia ja täysin toimielimemme tehtävien mukaisia kommenttejamme on täydellisesti halveksittu ja aliarvostettu.
And we in the Committee on Budgets have the feeling, Mr President, that constructive and purely institutional contributions have been thoroughly spurned and scorned.
FinnishSiinä korostetaan myös, että naiset ovat 16 jäsenvaltiossa yhä alttiimpia äärimmäiselle köyhyydelle, heidän osuuttaan taloudesta on jatkuvasti aliarvostettu ja he ovat huonosti palkattuja.
It also stresses that in 16 Member States, women are even more exposed to extreme poverty, and to the fact that their contribution to the economy is regularly underestimated and poorly paid.