"alhaalla" - Englanninkielinen käännös

FI

"alhaalla" englanniksi

FI

alhaalla {adjektiivi}

volume_up
Jos haluat piirtää pyöristetyn neliön, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.
To draw a square with rounded edges, hold down SHIFT while dragging.
Kortti on nähtävissä niin kauan, kun pidät hiiren kakkospainiketta alhaalla.
The card will remain visible as long as you hold down the mouse button.
Täällä alhaalla [eteläisessä Afrikassa] ne sitten talvehtivat.
And down here, and they winter down here [in southern Africa].
alhaalla (myös: alamäessä)

Esimerkkejä "alhaalla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSydämen PET-kuva alhaalla vasemmalla -- sininen merkitsee, ettei veri kierrä.
And the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
FinnishVoit maalata taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To paint using the background color, right-click while you drag the pointer.
FinnishVoit piirtää taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To draw using the background color, right-click while you drag the pointer.
FinnishPidä CTRL-näppäintä alhaalla ja napsauta kuvia, jotka haluat nimetä uudelleen.
Hold down the CTRL key, and then click the pictures that you want to rename.
FinnishNäet vaihtoehtoluettelon, jos pidät vaihtonäppäintä alhaalla kun asetat levyn asemaan.
You can also hold down SHIFT while inserting a disc to see the list of options.
FinnishKun etsintäpartio pääsi rotkolle, se näki alhaalla rotkossa kaksi hahmoa.
When the search party reached the ravine, it looked down and saw these two figures.
FinnishVoit piirtää viivan taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To draw a line using the background color, right-click while you drag the pointer.
FinnishOsoita valittua tekstiä, paina hiiren ykköspainike alas ja pidä se alhaalla.
Point to the text that you've selected, and then click and hold the left mouse button.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, pidän hiilidioksidipäästöni alhaalla ja puhun lyhyesti.
Madam President, I will keep my CO2 emissions down and I will be brief.
FinnishJos haluat piirtää pyöristetyn neliön, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.
To draw a square with rounded edges, hold down SHIFT while dragging.
FinnishKortti on nähtävissä niin kauan, kun pidät hiiren kakkospainiketta alhaalla.
The card will remain visible as long as you hold down the mouse button.
FinnishNäytän tulon henkeä kohden tällä akselilla, köyhät täällä alhaalla, rikkaat tuolla ylhäällä.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
FinnishVoit maalata valitulla taustavärillä pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To paint with the selected background color, right-click while you drag the pointer.
FinnishJos haluat käyttää vain 45 ja 90 asteen kulmia, pidä vaihtonäppäintä alhaalla tehdessäsi sivuja.
To create sides with 45- or 90-degree angles, hold down SHIFT while making sides.
Finnish(Voit valita useita peräkkäisiä kohteita pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla kohteita valitessasi.
(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
FinnishVoit piirtää värillä 2 (taustavärillä) pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To draw using the Color 2 (background) color, right-click while you drag the pointer.
FinnishVoit maalata värillä 2 (taustavärillä) pitämällä hiiren kakkospainiketta alhaalla vetäessäsi.
To paint using the Color 2 (background) color, right-click while you drag the pointer.
Finnish(NL) Maailma maksaa kalliisti siitä, että merikuljetusten hintaa pidetään keinotekoisesti alhaalla.
(NL) The world pays the price for keeping maritime transport artificially cheap.
FinnishMikäli laite ei ole kytketty tietokoneeseen, pidä vaihtonäppäintä alhaalla ja kytke laite.
If the device isn’t plugged in, hold down SHIFT and plug in the device.
FinnishVoit valita useita kohteita sieltä täältä pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla kohteita valitessasi.
To select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.