"aleta" - Englanninkielinen käännös

FI

"aleta" englanniksi

FI

aleta [alenen|alennat] {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "aleta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos tämän jälkeen elinluovutuksia ei aleta edistää, jätämme mielestäni asiat silloin puolitiehen.
If this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
FinnishJärjestelmä toimii hyvin, kunhan sitä ei aleta käyttää väärin.
FinnishMeidän on toimittava ja toimittava nopeasti, koska muussa tapauksessa parlamenttia ja sen instituutioita ei koskaan aleta arvostaa.
We must act and act swiftly or else this House and all its institutions will always be held in low regard.
FinnishMe kolme tarvitsemme sopimusta; ei aleta uneksia ties kuinka monen valtion haalimisesta yhden ohjelman ympärille.
It is we three who need to reach an agreement; let us not start dreaming about rallying I know not how many countries around a programme.
FinnishKaikesta tästä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä, ellei eurooppalaisessa tutkimuksessa aleta keskittyä kaikkiin näihin terveyskysymyksiin.
None of this, though, will do any good unless we apply our European research efforts to all these health questions.
FinnishSamoin on jatkossa varauduttava siihen, että vastaavantyyppistä järjestelmää ei aleta soveltaa muihin maataloustuotannon aloihin.
In the same way, in the future we will need to ensure that we do not start applying any similar kind of system to other areas of agricultural production.
FinnishJos halutaan taistella köyhyyttä vastaan, mielestäni on tärkeää, ettei palata entiseen ja aleta kilpailla siitä, kuka sijoittaa eniten asevarusteluun.
If we want to combat poverty, I see it as very, very important that we should not revert to competing to see who can invest most in armaments.
FinnishEihän taloakaan aleta rakentaa katosta päin. Ymmärrän täysin, että vaikeita uudistuksia toteuttavat maat haluaisivat myös unionin soveltavan rajoittavaa politiikkaa.
The problem with this position is that it puts figures before the political project: it is like starting to build a house from the roof.
FinnishSe, että odotetaan sellaisen sopimuksen allekirjoittamista, joka sitoisi kaikkia tuottajamaita, on minun nähdäkseni tekopyhä tekosyy sille, ettei tuotantoa aleta heti kieltää Euroopan maissa.
Waiting for the signature or an agreement which binds all the producer countries is, in our opinion, a hypocritical excuse for not starting to ban production in European countries immediately.