"alentuvasti" - Englanninkielinen käännös

FI

"alentuvasti" englanniksi

volume_up
alentuvasti {adv.}
FI

alentuvasti {adverbi}

volume_up
alentuvasti
Olemme suojavarustuksen sisällä turvassa ja voimme katsoa alentuvasti uusiin tulokkaisiin, jotka pyrkivät sisään EU-linnaan, josta he ovat haaveilleet.
We are inside the ramparts, able to look down patronisingly on the newcomers trying to get inside the EU castle of which they have been dreaming.

Esimerkkejä "alentuvasti"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEn kuitenkaan suhtaudu alentuvasti tämän täyskäännöksen tulokseen.
I should not, however, be so condescending about the outcome of this U-turn.
FinnishPatruunamaisen alentuvasti heitä kohdellaan kuin palvelijoita.
Patronizing, I treat everybody from another culture as if they were my servants.
FinnishHe kieltäytyivät suoraan vastaamasta kysymykseen ja suhtautuivat parlamenttiin alentuvasti.
They point blank refused to answer the question, treating this Parliament with contempt.
FinnishEnnen syyllistyimme siihen, että puhuimme alentuvasti lyhyen matkan merenkulusta.
In the past we were guilty of talking short sea shipping down.
FinnishMeidän on siis toki puhuttava demokratian tilasta Venäjällä, mutta emme voi puhua sille alentuvasti ja opettajamaisesti.
So let me say that we must indeed talk about the state of democracy in Russia, but we cannot talk down to that country in a lofty and schoolmasterly way.
FinnishOlemme suojavarustuksen sisällä turvassa ja voimme katsoa alentuvasti uusiin tulokkaisiin, jotka pyrkivät sisään EU-linnaan, josta he ovat haaveilleet.
We are inside the ramparts, able to look down patronisingly on the newcomers trying to get inside the EU castle of which they have been dreaming.
FinnishSosialistit ja kommunistit suhtautuivat jokseenkin alentuvasti tähän Tetovon yliopistohankkeeseen, jolla oli valtavan tärkeä merkitys Makedonian albaaniväestön turhautumisen poistamisessa.
I am speaking of the Tetovo University project, which was fundamentally important in terms of reacting to the frustration of the Albanians in Macedonia.
Finnish4:06 Me länsimaalaiset olemme imperialistisia, kolonialistisia lähetyssaarnaajia, ja meillä on vain kaksi tapaa kohdella ihmisiä: Patruunamaisen alentuvasti tai isällisen holhoavasti.
4:06 We Western people are imperialist, colonialist missionaries, and there are only two ways we deal with people: We either patronize them, or we are paternalistic.
FinnishTämän äskeisen keskustelun alkupuheenvuorossaan sosialistiryhmän puheenjohtaja Martin Schulz kohteli erittäin alentuvasti Hänen Kuninkaallista Korkeuttaan Kuningatar...
In his opening statement in the debate earlier on, Martin Schulz, Chairman of the Group of the Party of European Socialists, was being very condescending towards Her Royal Highness, Queen ....