"alempiarvoinen" - Englanninkielinen käännös

FI

"alempiarvoinen" englanniksi

FI

alempiarvoinen {substantiivi}

volume_up
alempiarvoinen (myös: alempi)
Vaikka sanamuoto ei heikennä näitä millään tavoin, se on aina alempiarvoinen verrattuna näitä vahvistaviin ominaisuuksiin.
And even when a form of words does not subtract from any of that, it always remains inferior to something that adds to it.
Syy tähän on se, kuten tiedätte, että tarkoituksemme on tällä tavoin tuoda ilmi meidän alempiarvoinen tilanteemme parlamentaaristen oikeuksien ja sananvallan osalta.
As you all know, this is because we intend to protest against our inferior position in terms of parliamentary rights and the right to take the floor.

Esimerkkejä "alempiarvoinen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiinä julistetaan, että kansallinen laki on siihen nähden alempiarvoinen.
Despite all the denials, this Constitution is a framework for superstatehood.
FinnishVaikka sanamuoto ei heikennä näitä millään tavoin, se on aina alempiarvoinen verrattuna näitä vahvistaviin ominaisuuksiin.
And even when a form of words does not subtract from any of that, it always remains inferior to something that adds to it.
Finnish      Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tänään on olemassa kaksi Eurooppaa: vanha valioluokan EU ja uusi alempiarvoinen EU.
      Mr President, ladies and gentlemen, there are two Europes in existence today, an old, high-class EU and a new, low-class EU.
FinnishEuroopan parlamentti ei ole osaltaan enää valmis siihen, että sen oletetaan olevan alempiarvoinen päätöksentekijä Euroopassa.
For its part, the European Parliament will no longer be prepared to be presumed to be the junior partner in European decision-making.
FinnishTämä välittää tietenkin sellaisen viestin, että ensimmäinen kieli on tärkeämpi, kun taas toinen kieli on alempiarvoinen toisen luokan kieli.
This obviously conveys the message that the first language is more important, while the second is subordinate and second-class.
FinnishSyy tähän on se, kuten tiedätte, että tarkoituksemme on tällä tavoin tuoda ilmi meidän alempiarvoinen tilanteemme parlamentaaristen oikeuksien ja sananvallan osalta.
As you all know, this is because we intend to protest against our inferior position in terms of parliamentary rights and the right to take the floor.