"alempana" - Englanninkielinen käännös

FI

"alempana" englanniksi

EN
EN
FI

alempana {adverbi}

volume_up
Me olemme nyt alle 1, 15 %: ssa eli 0, 11 % alempana kuin Edinburgh sallii.
We are now below 1.15 %, that is, 0.11 % lower than permitted by Edinburgh.
Alankomaat sijaitsee nimensä mukaisesti alavalla maalla, ja neljäsosa maasta on merenpintaa alempana.
The Netherlands, as the name indicates, is low-lying territory, with one-quarter of the country at or below sea level.
Todellisuudessa EU:n painii maailman tasolla painoluokkaansa alempana, oli kyse sitten G20:stä, IMF:stä tai WTO:sta.
The reality is that the EU punches below its weight at global level, be it at the G20, IMF or WTO.

Esimerkkejä "alempana"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMe olemme nyt alle 1, 15 %: ssa eli 0, 11 % alempana kuin Edinburgh sallii.
We are now below 1.15 %, that is, 0.11 % lower than permitted by Edinburgh.
FinnishLopulta syvän laventelinsiniseksi ja satoja metrejä alempana pikimustaksi.
And finally, it's a rich lavender, and after a couple of thousand feet, it's ink black.
FinnishTotuus kuitenkin on, että korot ovat alempana kuin koskaan ennen.
However, the truth is that we have lower interest rates than ever before.
FinnishKäytännössä kattona on toimielinten välinen sopimus, joka on selkeästi alempana kuin menolinjaus.
In practice, the ceiling is an interinstitutional agreement, which is clearly lower than the expenditure policy.
FinnishTodellisuudessa EU:n painii maailman tasolla painoluokkaansa alempana, oli kyse sitten G20:stä, IMF:stä tai WTO:sta.
The reality is that the EU punches below its weight at global level, be it at the G20, IMF or WTO.
FinnishAlankomaat sijaitsee nimensä mukaisesti alavalla maalla, ja neljäsosa maasta on merenpintaa alempana.
The Netherlands, as the name indicates, is low-lying territory, with one-quarter of the country at or below sea level.
FinnishKeskimääräiset tulot henkeä kohti ovat alueellani paljon kansallista keskiarvoa alempana, EU: n keskiarvosta puhumattakaan.
The average income per capita in my region is well below the national average, to say nothing of the EU average.
FinnishVaikka teollisuudella on täysi oikeus tehdä voittoa, emme voi sallia sitä, jos alempana tuotantoketjussa olevat viljelijät syyttävät toisiaan.
The fact is that, while industry is perfectly entitled to make money, it cannot be allowed to do so if, lower down the chain, farmers are suing one another.
FinnishVaihteluvälit vuosille 2006 ja 2007 ovat hieman alempana kuin syyskuun 2006 EKP:n asiantuntija-arvioissa.
Compared with the September 2006 ECB staff projections, the ranges for 2006 and 2007 are somewhat lower, largely reflecting the assumption of lower energy prices.
FinnishKuten totesitte, olimme vuonna 2005 kaksi prosenttia vuoden 1990 tasoa alempana, ja vuonna 2006 hieman alle kolme prosenttia EU:n 15 vanhassa jäsenvaltiossa, joilla on yhteinen tavoite.
In 2005, as you said, we were 2% below the 1990 level, and in 2006 a little short of 3% for the 15 EU countries, which have a collective target.
FinnishAsun aivan joen toisella rannalla, alempana Rein- ja Maas-jokien varrella, ja veljelläni on maitotila alueella, joka toimii tulvaveden puskurivyöhykkeenä, kun vettä on liikaa.
I live just on the other side, downstream on the Rhine and Meuse rivers, and my brother has a dairy farm in an area designated a flood retention basin when there is too much water.
FinnishYhtenäismarkkinat ovat jo nostaneet EU: n BKT: tä 1, 1-1, 5 %: lla, luoneet jopa 900 000 uutta työpaikkaa ja pitäneet inflaation noin 1 %: n verran alempana kuin se olisi muuten ollut.
The single market has already increased EU GDP by between 1.1 and 1.5 %, created up to 900 000 more jobs and kept inflation around 1 % lower than would have happened without it.
FinnishPuhuessani hallituksesta tarkoitan myös valtiotasoa alempana ja kansalaisia lähempänä olevaa tasoa sekä hallintoa laajassa merkityksessä, johon sisältyvät kaikki Afganistanin sidosryhmät.
When I speak of government, I am also referring to the subnational level, the level nearer to citizens, and to governance in the broad sense, including all stakeholders in Afghanistan.