"alba" - Englanninkielinen käännös

FI

"alba" englanniksi

volume_up
alba {subst.}
EN
FI

alba {substantiivi}

volume_up
1. Uskonto
alba

Esimerkkejä "alba"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishParlamentin olisi pitänyt olla konferenssissa edustettuna, kuten herra Dell'Alba sanoi.
Parliament should have been present at that Conference, as Mr Dell'Alba has said.
FinnishJäsen Dell'Alba otti esiin montagnardeja, Vietnamin vuoristoheimoa, koskevan kysymyksen.
Mr Dell'Alba raised the issue of the Montagnards, the mountain people of Vietnam.
FinnishDell'Alba, Cars ja Pettinari ottivat esille kuolemanrangaistusta koskevan ongelman.
Mr Dell'Alba, Mr Cars and Mr Pettinari have mentioned the problem of the death penalty.
FinnishParlamentin jäsen Dell " Alba, ymmärrän ärtymyksenne sanomalehtikirjoituksista.
Mr Dell'Alba, I understand your anger regarding the newspaper reports.
FinnishHerra Dell'Alba, ainoastaan, jos moottoripyörät ovat henkilökohtaisia ajoneuvoja.
Only if the motorcycles are Members' own vehicles, Mr Dell'Alba.
FinnishHerra Dell'Alba, valiokuntaan palautettaisiin vain tarkistukset.
Mr Dell'Alba, it is the amendments which would be referred back to committee.
FinnishEn voi siirtyä toiseen mietintöön, koska herra Dell'Alba ei ole täällä.
I cannot go on to the other report because Mr Dell'Alba is not here.
FinnishEhkäpä tämä antaa herra Crowleylle muutaman minuutin aikaa saapua, mikäli herra Dell'Alba on paikalla.
Maybe it will give Mr Crowley a few minutes to arrive if Mr Dell'Alba is with us.
FinnishParlamentin jäsen Dell' Alba, se on mielestäni todellakin oikea ratkaisu.
Mr Dell' Alba, that would indeed seem to be perfectly in order.
FinnishKuuntelin erittäin kiinnostuneena puhujia, erityisesti sitä, mitä Dell'Alba ja Ferrer sanoivat.
I listened with great interest to what was said, for example by Mr Dell'Alba and Mrs Ferrer.
FinnishHyvä kollega Dell'Alba, toimivaltaiset yksiköt vakuuttavat minulle, että asia on näin.
The competent services confirm that he has, Mr Dell'Alba.
FinnishJäsen dell'Alba, jos odotatte hetken, huomaatte, etteivät kaikki jäsen Fatuzzon puheenvuorot ole lyyrisiä.
Mr Dell' Alba, in a minute you will see that not all Mr Fatuzzo' s speeches are poetic.
FinnishHerra Dell'Alba, teillä on todellakin onnea, tässäpä teille komissaari!
Mr Dell'Alba, you are in luck, you have a Commissioner!
FinnishJäsen Dell'Alba, haluatte pitää tätä ehdotusta vastustavan puheenvuoron.
Mr Dell'Alba, you want to speak against this proposal.
FinnishJäsen Dell'Alba huomauttikin jo asiasta, josta minun oli tarkoitus mainita.
FinnishEsittelijä Dell'Alba, tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro.
Mr Dell'Alba, we are not having a debate on a point of order.
FinnishOn aika silmäänpistävää, että seuraavan mietinnön esittelijä, herra Dell'Alba, ei myöskään ole paikalla.
It is rather striking that the rapporteur for the next report, Mr Dell'Alba, is not there either.
FinnishMuistakaa tämä, Dell'Alba, kun puhutte ihmisoikeuksista.
Remember that, Mr Dell'Alba, when you talk about human rights.
FinnishJäsen Dell'Alba, esitin tuon kommentin nimenomaan siksi, että hallinnossa oli tehty yllättäviä virkanimityksiä.
The reason for that comment, Mr Dell'Alba, was precisely because there had been parachutages.
FinnishDell'Alba (TDI).
(Lights in the chamber were malfunctioning) Dell'Alba (TDI).