"alaviite" - Englanninkielinen käännös

FI

"alaviite" englanniksi

FI

alaviite {substantiivi}

volume_up
alaviite
Tämä "alaviite" ei kuitenkaan tule voimaan ennen kuin Islanti tai Kroatia ratifioivat sopimuksen.
However, this 'footnote' will not enter into force until Iceland or Croatia ratifies the treaty.
[1] Sama pätee nykyisen ykköslistan kohdalla (ks. yleisasiakirjan luku 6, alaviite 3).
[1] This is similar to the specifications for the current Tier 1 (see the General Documentation, Chapter 6, footnote 3).
alaviite (myös: -jalkainen)

Esimerkkejä "alaviite"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä "alaviite" ei kuitenkaan tule voimaan ennen kuin Islanti tai Kroatia ratifioivat sopimuksen.
However, this 'footnote' will not enter into force until Iceland or Croatia ratifies the treaty.
Finnish[1] Sama pätee nykyisen ykköslistan kohdalla (ks. yleisasiakirjan luku 6, alaviite 3).
[1] This is similar to the specifications for the current Tier 1 (see the General Documentation, Chapter 6, footnote 3).
FinnishPöytäkirjassa toistetaan toimeksiannon 5 kohdan liitteessä 1 oleva alaviite 19; toisin sanoen pöytäkirjan vaikutukset määritellään pöytäkirjassa itsessään.
Annexe 1 to Mandate 5, footnote 19, is reproduced in the Protocol; in other words, the effects of the Protocol are defined in the Protocol itself.