FI

alas {adverbi}

volume_up
Täällä Uganda tulee alas, samoin Zimbabwe, Venäjä nousi yhteen prosenttiin.
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down, Russia went to one percent.
Onko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi?
Are we going to take the flag down or is this meeting going to be considered illegal?
Tai torjutaanko sen yhteydessä maahanmuuttoa, joka polkee palkkoja alas Euroopassa?
Will it also be the year for combating immigration, which forces wages down in Europe?
alas (myös: pois, ulos, ylös)
Alas jäävien näppäimien käyttöönottaminen ja käytöstä poistaminen
Turn Sticky Keys on or off
Ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
Turn Sticky Keys on or off
Kukaan ei tietenkään aio pommittaa Libyaa, mutta esimerkiksi ilmaan nouseva lentokone voidaan pakottaa alas.
Clearly, no one is going to bomb Libya, but an aeroplane taking off could, for example, be brought down.
alas (myös: alaspäin)
Aivan, mutta kuunnelkaapa tätä keskustelua oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas.
Yes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
Ympäristövaatimuksia ei pidä EU:ssa yhdenmukaistaa alas- vaan ylöspäin.
Environmental requirements within the EU must not be harmonised downwards, but upwards.
EN

alas {interjektio}

volume_up
1. kirjaimellinen
alas
volume_up
voi kauhistus {interjektio} [kirjaim.]
alas
volume_up
kauheaa {interjektio} [kirjaim.]
alas
volume_up
kuinka ikävää {interjektio} [kirjaim.]

Esimerkkejä "alas"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishJos se haluaa repiä rajan alas, sen pitäisi ensin tietää, missä raja sijaitsee.
If it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
FinnishVitsin huippukohta oli, kun joku neuvoi teitä hyppäämään helikopterista alas.
The punchline is that someone advises you to throw yourself out of a helicopter.
FinnishAivan, mutta kuunnelkaapa tätä keskustelua oikealta vasemmalle ja ylhäältä alas.
Yes, but listen to this debate from left to right and upwards and downwards.
FinnishMonsuunin vetäytyessä kohti etelää ne tulevat alas läpi Karnatakan, Keralaan.
As the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.
FinnishHän veti koko keskiarvon alas, tuhoten tilastollisen merkittävyyden kokeessani.
And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test.
FinnishSuuret akateemiset instituutiot kasvavat alhaalta ylös eivätkä ylhäältä alas.
Great academic institutions grow from the bottom up, not from the top down.
FinnishEuroopan parlamentti vaatii komissiota omaksumaan ylhäältä alas -lähestymistavan.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.
FinnishTai torjutaanko sen yhteydessä maahanmuuttoa, joka polkee palkkoja alas Euroopassa?
Will it also be the year for combating immigration, which forces wages down in Europe?
Finnish(Jos esimerkiksi haluat vierittää vasemmalle tai oikealle, vedä kohde ylös tai alas.)
(For example, if you would normally scroll left or right, drag the item up or down.)
FinnishMeidän tulisi istuutua alas, tutkia ja järjestää yksityiskohdat käytännössä.
We should now sit down and see how we can put our principles into practice.
FinnishOnko meidän laskettava lippu alas, vai katsotaanko tämä kokous laittomaksi?
Are we going to take the flag down or is this meeting going to be considered illegal?
Finnish(Jos esimerkiksi haluat vierittää vasemmalle tai oikealle, vedä kohde ylös tai alas.)
(For example, if you would scroll left or right, drag the item up or down.)
FinnishOsoita valittua tekstiä, paina hiiren ykköspainike alas ja pidä se alhaalla.
Point to the text that you've selected, and then click and hold the left mouse button.
FinnishNanoteknologiaa on kahdenlaista, joista toinen tunnetaan "ylhäältä alas" -teknologiana.
There are two kinds of nanotechnology. The first is known as ‘top down’ technology.
Finnish17:05 Minua vaivasi se, että tämä ylhäältä alas lähestymistapa on vielä käytössä.
17:05 What troubled me was that this top-down approach is still around.
Finnish   Hyvät parlamentin jäsenet, olkaa hyvät ja istukaa ja laskekaa nuo kyltit alas.
   Ladies and gentlemen, please sit down and take down those placards.
FinnishTäällä Uganda tulee alas, samoin Zimbabwe, Venäjä nousi yhteen prosenttiin.
See, Uganda coming down, Zimbabwe coming down, Russia went to one percent.
FinnishEllette ole valmis istumaan alas, pyydän, että teidät poistetaan istuntosalista.
If you are not prepared to take your seat I will ask for you to be removed from the Chamber.
FinnishEhkä meidän pitäisi joskus istahtaa alas ja jutella paradoksaalisista kokemuksistamme.
Perhaps, some time, we should sit down and share paradoxical experiences.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, siihen mennessä, kun olen istunut alas, 16 ihmistä on kuollut nälkään.
Madam President, by the time I sit down, 16 people will have died of starvation.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "alas":

alas