"alaraja" - Englanninkielinen käännös

FI

"alaraja" englanniksi

FI

alaraja {substantiivi}

volume_up
Kysymys oli nimittäin siitä, pitäisikö määrätä jokin tietty alaraja.
It was in fact about whether we should adopt a certain threshold value.
The threshold is the right one.
Näin ollen asetuksesta poistettiin välittömästi käytettävissä olevien varojen 80 prosentin alaraja vaihtoehtona pääoman ja varauksien vähimmäismäärälle.
Therefore, the minimum 80% limit for immediate available funds was eliminated in favour of a minimum threshold for capital and reserves.

Esimerkkejä "alaraja"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnishettä perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko
of the ECB decided that the minimum bid rate on the main refinancing operations
Finnishkorkotarjousten alaraja on edelleen 4,75 %, maksuvalmiusluoton korko 5,75 % ja
bid rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal
Finnishettä perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko
bid rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal
Finnishkorkotarjousten alaraja on edelleen 4,75 %, maksuvalmisluoton korko 5,75 % ja
bid rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal
Finnishpäätti, että perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja pidetään 4,25
Council of the ECB decided that the minimum bid rate on the main refinancing
Finnishpäätti, että perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja pidetään 4,75
decided that the minimum bid rate on the main refinancing operations and the
FinnishPerusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko
The minimum bid rate on the main refinancing operations and the interest
FinnishKysymys oli nimittäin siitä, pitäisikö määrätä jokin tietty alaraja.
It was in fact about whether we should adopt a certain threshold value.
FinnishTämän johdosta rakennerahastoihin osoitettu 0,45 prosenttia yhteisön BKT:stä on alaraja.
Consequently, 0.45% of the Community GDP earmarked for the Structural Funds must be the lower limit.
FinnishValiokunnan vaatima 2 miljardia on ryhmäni mielestä ehdoton alaraja.
The ECU 2 billion called for by the committee is the absolute minimum as far as my group is concerned.
FinnishEsimerkiksi omassa maassani Portugalissa tämä alaraja on 12 vuotta, ja sitä voidaan koventaa vielä kolmanneksella.
For example, in my country, Portugal, this limit is twelve years, and can be increased by one-third.
FinnishToiseksi haluamme varmistaa, että on olemassa ylä- ja alaraja, joita valuutta ei saisi suuresti ylittää.
Secondly, we want to ensure that there is a ceiling and a floor around which the money cannot vary dramatically.
FinnishPerusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja on edelleen 4,75 %, maksuvalmiusluoton
The minimum bid rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain
FinnishVähämerkityksisen tuen alaraja on juuri oikea.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että tässä direktiiviehdotuksessa määriteltyjen kulutusluottojen alaraja on 200 euroa ja yläraja 75 000 euroa.
I am pleased that the consumer credits defined in this draft directive have a minimum of 200 euros and a maximum of 75 000 euros.
FinnishNäin ollen asetuksesta poistettiin välittömästi käytettävissä olevien varojen 80 prosentin alaraja vaihtoehtona pääoman ja varauksien vähimmäismäärälle.
Therefore, the minimum 80% limit for immediate available funds was eliminated in favour of a minimum threshold for capital and reserves.
FinnishOn siis selvää, missä alaraja kulkee.
People who have less than 50 % of the average income of their fellow citizens are poor, and it is therefore clear where the lower limit should lie, in our view.
FinnishEurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alaraja eli minimitarjouskorko lasketaan 0,50 prosenttiyksiköllä 2,75 prosenttiin
The minimum bid rate on the main refinancing operations will be reduced by 0.50 percentage point to 2.75%, starting from the operation to be settled on 11 December 2002.
FinnishSe koskee erityisesti tarkistusta, jossa 10 000 ecun alaraja kirjanpidosta poistettujen määrien ilmoittamisen osalta pitää säilyttää, siis tarkistusta 3.
This applies particularly to the amendment relating to the retention of the threshold value of ECU 10 000 for the notification of cancellations, that is, Amendment No 3.