"alapuolelle" - Englanninkielinen käännös

FI

"alapuolelle" englanniksi

FI

alapuolelle {prepositio}

volume_up
alapuolelle (myös: alle, alla, alavirtaan, halvempi)
Terroristeja voidaan rahoittaa lukuisin pienin, kynnysarvon alapuolelle jäävin maksuin.
Terrorists can be financed by a series of small payments below the threshold.
Yksistään naudanlihan osalta hinnat tippuisivat itse asiassa tuotantohintojen alapuolelle.
In the case of beef alone, prices would actually fall below the price of production.
Tämän rajan alapuolelle jäävän perheen katsotaan olevan köyhä.
This is the level below which a family is deemed to be living in poverty.
alapuolelle (myös: alapuolella, alle)
Jään painon alla koko manner on painunut merenpinnan alapuolelle.
The weight of the ice is such that the entire continent sags below sea level, beneath its weight.

Esimerkkejä "alapuolelle"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSiten sanomme: voi, ei kannata puhua siitä, mikä jää alarajan alapuolelle.
We are saying that whatever is below this threshold is not worth bothering about.
FinnishTässäkin tapauksessa jäädään yli 2 miljardia rahoitusnäkymien alapuolelle.
Even then, we remain more than EUR 2 billion below the financial perspectives.
FinnishSe on vaarallista vain siellä, missä koulutuksen laatu jää tietyn tason alapuolelle.
This only becomes dangerous if education fails to reach a certain standard.
FinnishTerroristeja voidaan rahoittaa lukuisin pienin, kynnysarvon alapuolelle jäävin maksuin.
Terrorists can be financed by a series of small payments below the threshold.
FinnishYksistään naudanlihan osalta hinnat tippuisivat itse asiassa tuotantohintojen alapuolelle.
In the case of beef alone, prices would actually fall below the price of production.
FinnishKaksi uutta työkaluriviä tulee näkyviin, toinen XPS-asiakirjan yläpuolelle ja toinen alapuolelle.
Two additional toolbars appear, one above and the other below, the XPS document.
FinnishAinoat maat, joiden kasvuluvut jäävät sen alapuolelle, ovat Suomi ja Ruotsi.
The only ones with payments below that are Finland and Sweden.
FinnishJos kirjoitat esimerkiksi C:, hakuruudun alapuolelle tulee luettelo C-aseman kansioista.
For example, if you enter C:, a list of the folders on your C drive appears below the search box.
FinnishTämän rajan alapuolelle jäävän perheen katsotaan olevan köyhä.
This is the level below which a family is deemed to be living in poverty.
FinnishNe eivät missään tapauksessa saa päätyä nykyisen toimeentulominimin alapuolelle.
Under no circumstances must this be allowed to fall below the current level of the minimum existence wage.
FinnishNaiset esimerkiksi ovat miehiä paljon suuremmassa vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle.
For instance, women are at much greater risk than men of finding themselves below the poverty line.
FinnishKomissio on jättänyt alustavaan esitykseensä suuret marginaalit luokkien ylärajojen alapuolelle.
In its preliminary draft the Commission has left wide margins below the upper category limits.
FinnishTyöttömyyskäyrä on ensimmäistä kertaa laskenut 10 %: n alapuolelle ja saavuttanut vuoden 1992 tason.
For the first time, unemployment has dropped to below 10 % and has now reached 1992 levels.
FinnishJään painon alla koko manner on painunut merenpinnan alapuolelle.
The weight of the ice is such that the entire continent sags below sea level, beneath its weight.
FinnishKynnysarvon alapuolelle jäävien summien osalta maksajaa koskevia tietoja ei tarvitsisi kerätä tai tallentaa.
Below the threshold, information on the payers would not have to be collected or recorded.
FinnishHänellä ei ollut mielessään mitään tuon alapuolelle ulottuvaa.
Nothing that applied below that level was in his mind.
FinnishMutta hänen esittämistään parannuksista huolimatta ne jäävät suuresti välttämättömän tason alapuolelle.
However, although she does suggest some improvements, they fall well short of what is absolutely necessary.
FinnishEtsi-työkalurivi on integroitu välilehtirivin alapuolelle, joten se ei peitä mitään sivulla olevaa sisältöä.
The Find toolbar is integrated below the tab row, so that it does not obscure any content on the page.
FinnishMehän olemme jääneet tänä vuonna reilusti, jopa 4,6 miljardia, ennakkoarvion alapuolelle!
The fact is that this year we are far, far below what financial planning estimated, to the tune of EUR 4.6 billion below it!
FinnishKoko järjestelmä on pudonnut kaiken arvostelun alapuolelle.