"alapuolella" - Englanninkielinen käännös

FI

"alapuolella" englanniksi

FI

alapuolella {adverbi}

volume_up
Joka kuudes eurooppalainen, eli 17 prosenttia väestöstä, elää köyhyysrajan alapuolella.
One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Esimerkiksi Boliviassa noin 60 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
In Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
Kymmenen prosenttia aktiiviväestöstä elää vastedes köyhyysrajan alapuolella.
10% of the active population will live below the poverty line.
alapuolella (myös: alla)

Esimerkkejä "alapuolella"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishNoin 15 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
Around 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.
FinnishOlemme yhä asettamamme 20 prosentin marginaalin alapuolella. Pidämme siitä kiinni.
We are still within the 20% margin which we set ourselves and we are keeping to it.
FinnishOn muistettava, että 80 miljoonaa henkeä elää köyhyysrajan alapuolella Euroopassa.
As a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
FinnishKöyhyysrajan alapuolella elää 290 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
There are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
FinnishEmme voi hyväksyä sitä, että edelleenkin osa perheistä elää köyhyysrajan alapuolella.
We cannot accept that families should still be living below the poverty line today.
FinnishSuurin osa 60 miljoonasta EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella elävistä on naisia.
Most of the 60 million people living beneath the poverty line in the EU are women.
FinnishTyökaluryhmän alapuolella olevassa asetusryhmässä voit muuttaa työkalun piirtotapaa.
The Options box, located below the toolbox, is where you can change how a tool draws.
FinnishYli 85 000 henkilöä elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella Euroopan unionissa.
Over 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
FinnishParlamentin ensi vuoden talousarvion kasvu on inflaatioasteen alapuolella.
Parliament's budget for next year will increase by less than the rate of inflation.
FinnishSamaan aikaan 30 prosenttia eurooppalaisista lapsista elää köyhyysrajan alapuolella.
In the meantime, 30% of Europe's children live below the poverty threshold.
FinnishLisäksi lähes 80 prosenttia vähemmistöryhmiin kuuluvista elää köyhyysrajan alapuolella.
In addition, nearly 80% of people from minority groups live below the poverty line.
FinnishGuatemalan yli 11 miljoonasta asukkaasta yli puolet elää köyhyysrajan alapuolella.
Out of Guatemala's population of 11 million, more than half live on the verge of poverty.
FinnishNapsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisäasetukset.
Click the arrow below the Now Playing tab, and then click More Options.
FinnishJoka kuudes eurooppalainen, eli 17 prosenttia väestöstä, elää köyhyysrajan alapuolella.
One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
FinnishSuoraan tilatietojen alapuolella on luettelo laitteelle käytettävissä olevista tehtävistä.
Just below the status information is a list of available tasks for your device.
FinnishEsimerkiksi Boliviassa noin 60 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
In Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
FinnishSuositellun tason alapuolella olevat asetukset saa selville seuraavien ohjeiden mukaisesti:
To see which security settings are not at recommended levels, follow these steps:
FinnishYli 90 prosenttia eläkeläisistä elää tuloilla, jotka ovat toimeentulorajan alapuolella.
More than 90% of pensioners are surviving on income which is below subsistence level.
FinnishPuolet Nepalin väestöstä on työttömiä, ja 42 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella.
Half the population of Nepal is unemployed, and 42% of it lives below the poverty line.
FinnishNapsauta nuolta Kirjasto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisäasetukset.
Click the arrow below the Library tab, and then click More Options.