"alamäki" - Englanninkielinen käännös

FI

"alamäki" englanniksi

FI

alamäki {substantiivi}

volume_up
alamäki (myös: rinne)
alamäki (myös: rinne)
alamäki
alamäki (myös: putous, mäenrinne)
volume_up
drop-off {subst.} [Amer.eng.]

Esimerkkejä "alamäki"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä osoittaa myös sen, ettei Euroopan alamäki ole todellinen eikä edes väistämätön.
It also shows that Europe’s decline is neither real nor inevitable.
FinnishVauvat ja lapset ovat neroja ennen kuin täyttävät seitsemän, sitten alkaa jatkuva alamäki.
Babies and children are geniuses until they turn seven, and then there's a systematic decline.
FinnishÄänestin tämän mietinnön puolesta, sillä meidän on kaikin mahdollisin keinoin pysäytettävä maatalouden alamäki.
I have voted in favour of this report, as we must stop the decline in farming by every means available to us.
FinnishTiedän, että parlamentti yhtyy vakaumukseen, jonka mukaan tämä alamäki on pysäytettävä ja prosessin suuntaa vaihdettava.
I know that this House shares this conviction that the rot has to be stopped and the process reversed.
FinnishTilojen saamat tulot ovat alimmillaan tämän sukupolven aikana, ja tämä alamäki on siirtymässä myös tehdasteollisuuden alalle.
Farm incomes are at their lowest level for a generation and this decline is also hitting the manufacturing sector.
FinnishTaloudellinen alamäki näkyy ruplan uudelleenmäärittelyssä, rahoituskriisissä ja ongelmissa nykyisten maksujen kanssa.
The economic deterioration can be seen in the redenomination of the rouble, the financial crisis and the problems with current payments.
FinnishKaikki ymmärtänevät, että vaihtoehtona on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden merkityksen ja maanosamme historiallisen aseman jyrkkä alamäki.
The alternative - as we must realise - is a dramatic decline in the role of all our countries, indeed, in the historical role of our continent.
FinnishIlman kehitykseen tähtäävää, yhdenmukaistettua talouspolitiikkaa on vaikeaa torjua työttömyyttä ja luoda oloja, joissa euron alamäki voidaan pysäyttää.
Without a concerted economic policy aimed at development it will be difficult to fight unemployment or create conditions adequate to stop the fall of the euro.
FinnishKun kasvu on heikkoa, syntyvyys on väestön uusiutumistasoa alhaisempi ja yritykset siirtävät toimintojaan, Euroopan unionissa talouden alamäki valitettavasti jatkuu.
With growth at half mast, a population growing at below replacement rate, and businesses relocating their activities, the European Union is, unfortunately, continuing to decline economically.