"alakynnessä" - Englanninkielinen käännös

FI

"alakynnessä" englanniksi

FI

alakynnessä {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "alakynnessä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSe edistää uhriksi joutumisen tunnetta ihmisissä, jotka jo muutenkin ajattelevat olevansa alakynnessä."
It promotes a sense of victimisation in people who already feel like victims.'
FinnishSopimuskysymyksissä kuluttaja ei ole yleensä tasa-arvoisessa asemassa vaan hieman alakynnessä.
In contractual matters, the consumer is not in a situation of equality; normally he is at a disadvantage.
FinnishOlimme alakynnessä surkea päivä toisensa jälkeen.
We found ourselves outnumbered day after wretched day.
FinnishEU on jo nyt alakynnessä, koska maanviljelijöillemme asetetut vaatimukset ovat paljon tiukempia ja heidän tuotanto-olonsa usein vaikeampia.
Europe is already at a disadvantage, because the requirements imposed on our farmers are much stricter, and their production conditions are often more difficult.
FinnishSe hyödyttäisi pikemminkin Miloseviia, ja siitä voisi tulla sen asesulun kaltainen, jonka vuoksi Bosnian muslimit olivat pitkään sotilaallisessa alakynnessä.
That would just be playing into Milosevic's hands and be parallel to the arms blockade which for a long time kept the Bosnian Muslims at a military disadvantage.