"alakomitea" - Englanninkielinen käännös

FI

"alakomitea" englanniksi

FI

alakomitea {substantiivi}

volume_up
alakomitea
Tämän komitean rinnalla toimii alakomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden esittämistä asiantuntijoista.
Alongside it will work a subcommittee comprising experts proposed by the Member States.
Alakomitea koostuisi jäsenvaltioiden ja ammattiryhmien edustajista.
The sub-committee would consist of representatives of the Member States and professional bodies.
Tämä mekanismi voi olla muodoltaan tilintarkastusdirektiiviin kuuluvan yhteyskomitean tekninen alakomitea.
This mechanism may take the form of a technical sub-committee to the contact committee for the auditing directive.

Esimerkkejä "alakomitea"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTätä silmällä pitäen kumpikin alakomitea aloitti työnsä 30. elokuuta 2006.
To this end, the two sub-committees began their work on 30 August 2006.
FinnishTämän komitean rinnalla toimii alakomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden esittämistä asiantuntijoista.
Alongside it will work a subcommittee comprising experts proposed by the Member States.
FinnishAlakomitea koostuisi jäsenvaltioiden ja ammattiryhmien edustajista.
The sub-committee would consist of representatives of the Member States and professional bodies.
FinnishTämä mekanismi voi olla muodoltaan tilintarkastusdirektiiviin kuuluvan yhteyskomitean tekninen alakomitea.
This mechanism may take the form of a technical sub-committee to the contact committee for the auditing directive.
FinnishOlen iloinen siitä, mitä neuvoston edustaja sanoi, nimittäin että ihmisoikeuksien alakomitea kutsutaan koolle.
In this regard, I am delighted by what I heard from the Council’s representative, namely that the sub-committee on human rights is being convened.
FinnishToivon esimerkiksi, että EU:n ja Tunisian ihmisoikeuksien ja demokratian alakomitea perustetaan pian ja että se pääsee aloittamaan toimintansa.
For instance, I hope that the EU-Tunisia sub-committee on human rights and democracy will soon be up and running.
FinnishAlakomitea antaa komissiolle mahdollisuuden lähestyä ihmisoikeuskysymystä kokonaisuutena niin, että siihen sisällytetään ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus.
This sub-committee will allow the Commission to approach the human rights issue as a whole, including freedom of expression and assembly.
FinnishMarokon kanssa ylläpitämiemme kahdenvälisten suhteiden puitteissa perustetaan ihmisoikeuksien, demokratiakehityksen ja hyvän hallintotavan alakomitea.
In the context of our bilateral relationship with Morocco, a sub-committee on human rights, democratisation and good governance is being set up.
FinnishAlakomitea seuraa erityisesti ammattiryhmän työtä ja ajallaan osoittaa meille, tarvitaanko tavoitteen saavuttamiseksi lainsäädäntöä.
The sub-committee will in particular follow the work of the professional bodies and in due time show us whether legislation is required to achieve the objectives.
FinnishKehotan esittelijää ja komissiota kiirehtimään toimia, jotta hiilivetyjen aiheuttamaa pilaantumista arvioiva alakomitea löytäisi asiaan ratkaisun.
I urge the rapporteur and the Commission to press for an early conclusion to be reached by the sub-committee assessing the risks attached to pollution from hydrocarbons.
FinnishPerustamalla erityinen alakomitea toimintasuunnitelman valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tuodaan uskottavuutta lämpimille sanoille, joita Euroopan parlamentti liian usein tyytyy lausumaan.
The creation of a specific committee to monitor and enforce the action plan will be a concrete way to give teeth to the warm words that this House too often produces.
FinnishYK:n ihmisoikeuksien alakomitea teki tämän päätelmän monta vuotta sitten, mutta tällaisten aseiden rajoittamiseksi tai kieltämiseksi ei ole ryhdytty toistaiseksi minkäänlaisiin toimiin.
The UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights came to this conclusion several years ago, yet so far no action has been taken to restrict or prohibit them.
FinnishMarraskuussa EU:n ja Moldovan kaupan alakomitea tutkii Moldovan vastauksen komission keskeisiin suosituksiin valmistellakseen neuvotteluja syvästä ja kattavasta vapaakauppa-alueesta.
In November, the EU-Moldova trade sub-committee will examine Moldova's response to the Commission's key recommendations in view of preparing negotiations on a deep and comprehensive free trade area.