"alaisuudessa" - Englanninkielinen käännös

FI

"alaisuudessa" englanniksi

FI

alaisuudessa {prepositio}

volume_up
alaisuudessa

Esimerkkejä "alaisuudessa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishMielestäni se toimii alueella todella hyvin unkarilaisen johdon alaisuudessa.
I think it works quite well, by the way, under a Hungarian leader in this region.
FinnishOlen kuullut, että kannatitte tällaista asennetta Ranskan johdon alaisuudessa.
I heard you say that you were in favour of this, under France' s leadership.
FinnishVuoden alkupuoliskolla Bögen ja jälkipuoliskolla Lamassouren alaisuudessa.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
FinnishMielestäni Ecofin-neuvoston tulee toimia neuvoston alaisuudessa eikä päinvastoin.
I believe that Ecofin must be subordinate to the European Council and not vice versa ?
FinnishIhmisten on ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti ei toimi neuvoston alaisuudessa.
People must realise that the European Parliament is not subordinate to the Council.
FinnishNämä EU:n siviilit elävät itse asiassa Britannian sotilasdiktatuurin alaisuudessa.
In effect, these EU civilians live under a British military dictatorship.
FinnishMiten kalamme ja kalastajamme ovat pärjänneet yhteisen kalastuspolitiikan alaisuudessa?
How have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
FinnishTarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä YK:n ja Euroopan unionin alaisuudessa.
We need international cooperation under the auspices of the UN and the European Union.
FinnishLähi-idän kristityt ovat selvinneet 1 200 vuotta islamilaisen hallinnon alaisuudessa.
Christians in the Middle East have survived 1 200 years under Islamic rule.
FinnishNäitä aloitteita on kehitetty YK:n kansainvälisen sopimuksen alaisuudessa.
These initiatives are being developed under the aegis of the UN International Treaty.
FinnishRikosasioista vastaava oikeuslaitos on täysin valtiovallan alaisuudessa.
The judiciary in criminal cases has been totally subordinated to state power.
FinnishPaljastakaa komissaari Cressonin alaisuudessa ilmenneet väärinkäytökset.
Come clean about the irregularities in Commissioner Cresson's area of responsibility.
FinnishRahoitus on olemassa, koska rahoitus on jo hyväksytty aluepolitiikan alaisuudessa jne.
The funding is there because the funding is already approved under regional policy etc.
FinnishKirjaudu tietokoneeseen käyttämällä tiliä, jonka alaisuudessa olet salannut tiedostot.
Log on to the account you were using when you first encrypted the files.
FinnishVaadimme tämän vuoksi riippumatonta selvitystä Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.
We therefore demand an independent investigation under the aegis of the United Nations.
FinnishSen päättää tulot ja menot hyväksyvä yksikkö komission varainhoidon valvonnan alaisuudessa.
That is for the authorising services, under the financial control of the Commission.
FinnishViimeksi mainittu toimisi välittömästi uuden pankkialan viranomaisen alaisuudessa.
The latter would be directly subject to the new banking authority.
FinnishAfrikan kansat ovat kärsineet todella paljon hallitsijoidensa alaisuudessa.
The peoples of Africa have suffered a great deal under their rulers.
FinnishEhdotuksia valmistellaan parhaillaan hallinnosta vastaavan pääjohtajan alaisuudessa.
Preparatory work on the proposals is progressing under the Director-General for Administration.
FinnishYhteiskuntamme muotoutui jakobinististen valtioiden vaikutuksen alaisuudessa.
Our society was formed under the influence of Jacobinist states.