"akut" - Englanninkielinen käännös

FI

"akut" englanniksi

FI

akut {monikko}

volume_up
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (
Batteries and accumulators and their waste (
   Nykyiseen elämäntapaamme kuuluvat akut ja paristot.
   These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) (äänestys)
Batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (implementing powers conferred on the Commission) (vote)

Esimerkkejä "akut"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHylätyt paristot ja akut hajoavat erittäin pitkän ajan kuluessa.
Discarded batteries and accumulators take a very long time to decompose.
FinnishKehittyneimmätkään akut eivät mahdollista mobiili-PC:n rajatonta käyttöä.
Even with advances in battery technology, your mobile PC can last only so long on a single charge.
Finnish   Nykyiseen elämäntapaamme kuuluvat akut ja paristot.
   These days our lives are surrounded by accumulators and batteries.
FinnishAkut ja niiden kesto ovat edelleen aivan liian rajallisia, ja niissä on erittäin haitallisia aineita.
The batteries and their life are still far too limited and contain extremely harmful substances.
FinnishKolmanneksi tuottajan on otettava käytetyt paristot ja akut takaisin sekä huolehdittava niiden kierrättämisestä.
Thirdly, the producer must take back batteries after use and handle the recycling of them.
FinnishToiseksi sopimuksessa myös määrätään, että paristot ja akut on voitava irrottaa laitteesta yksinkertaisesti.
Secondly, the agreement also stipulates that it must be straight-forward to remove batteries from appliances.
FinnishEsittelyssä olevat Ultrabook-kannettavat ovat kaikki ohuita ja keveitä, ja niissä on HD-näytöt ja pitkäkestoiset akut.
The Ultrabooks we're showcasing are all thin and light with HD screens and batteries that go and go.
FinnishParistot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) (äänestys)
Batteries and accumulators and waste batteries and accumulators (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
FinnishEsittelyssä olevat Ultrabook-kannettavat ovat kaikki ohuita ja keveitä, ja niissä on HD-näytöt ja pitkäkestoiset akut.
The Ultrabooks we're showcasing are all thin and light with HD touchscreens and batteries that go and go.
FinnishParistot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (
FinnishParistot ja akut, jotka eivät ole direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaisia, on vedettävä pois markkinoilta eikä niitä saa myydä.
Batteries and accumulators that do not comply with the requirements of Directive 2006/66/EC should be withdrawn and should not be allowed to be sold.
FinnishKaikki paristot ja akut on ohjattava pois jätevirrasta ja kierrätettävä ympäristövahinkojen välttämiseksi ja niiden sisältämien metallien hyödyntämiseksi.
All batteries and accumulators should be diverted from the waste stream and recycled in order to avoid environmental damage and recover the various metals they contain.
FinnishSiellä ovat myös akut antamassa virtaa lonkkien ja polvinivelten moottoreille, jotka vievät häntä eteenpäin hyvin sujuvasti ja luonnollisesti.
There are battery packs here as well that power motors that are sitting at her hips, as well as her knee joints, that move her forward in this kind of smooth and very natural gait.
FinnishLisäksi laitteet on suunniteltava niin, että käytetyt paristot ja akut on helppo irrottaa, ja laitteisiin on liitettävä ohjeet, jotka sisältävät tietoja kuluttajille.
Moreover, appliances must be designed in such a way that used batteries and accumulators are easy to remove and they must be accompanied by instructions containing information for consumers.