"akseli" - Englanninkielinen käännös

FI

"akseli" englanniksi

volume_up
Akseli {erisnimi}
EN
FI

akseli {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
akseli
   Emile Zola sanoi, että nainen on akseli, jonka ympärillä sivilisaatio pyörii.
   Emile Zola said that a woman is the axis around which civilisation revolves.
Kolmas akseli koskee eläkejärjestelmien uudenaikaistamista.
The third axis concerns the modernisation of pension systems.
Saksa-Ranska-akseli lukkiutuu osittain ensi vuonna, koska molemmissa maissa pidetään vaalit.
The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.
akseli
2. autoteollisuus
akseli

Esimerkkejä "akseli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Finnish   Emile Zola sanoi, että nainen on akseli, jonka ympärillä sivilisaatio pyörii.
   Emile Zola said that a woman is the axis around which civilisation revolves.
FinnishSaksa-Ranska-akseli lukkiutuu osittain ensi vuonna, koska molemmissa maissa pidetään vaalit.
The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries.
FinnishJoku, joka kirjoittaa Yhdysvaltojen olevan roistovaltio, pahan akseli, joka on taltutettava?
Someone writing that the United States is a rogue state, an axis of evil that must be combated?
FinnishKolmas akseli koskee eläkejärjestelmien uudenaikaistamista.
The third axis concerns the modernisation of pension systems.
FinnishEuroopan unioni ei kannata "pahan akseli" -politiikkaa.
The European Union does not agree with the "axis of evil" policy.
FinnishTämä on se akseli, jonka ympäri yhtenäismarkkinat pyörivät.
It is the axis around which the internal market revolves.
FinnishArvoisa puhemies, puheeni päätteeksi haluan korostaa, että 60 vuotta sitten vaikutti Rooma-Berliini-akseli.
To conclude my speech, Madam President, I should like to point out that, 60 years ago, there was a Rome-Berlin axis.
FinnishTästä instituutista on tultava akseli, jonka ympärillä pyörivät eurooppalainen tasa-arvopolitiikka ja sen toimeenpano.
This institute should become the axis around which European gender equality issues and its implementation revolve.
FinnishToinen akseli on rahoituksen kestävyys.
FinnishKiinalais-venäläinen akseli kehittyy.
FinnishNäytän teille tämän akselin lapsikuolleisuuden suhteen -- tämä akseli kuvaa kuolleisuutta -- tuon akselin perhekokoon.
I'm going to show you the relationship between child mortality on this axis here -- this axis here is child mortality -- and here I have the family size.
FinnishSamanaikaisesti Välimeren akseli pitäisi yhdistää EU:n politiikan kehityksessä EU:n strategisten hankkeiden itäiseen ulottuvuuteen.
At the same time, the Mediterranean axis in the development of the EU policies should be linked to the Eastern dimension of the EU strategic projects.
FinnishOn todella valitettavaa, että Ranska-Saksa-akseli on johtanut siihen, että energiamarkkinoiden vapauttaminen ei pääse etenemään Euroopassa.
It is extremely regrettable that the French/German axis has caused the derailment of the liberalisation process within the European energy market.
FinnishRanskan ja Saksan muodostama akseli on mielestäni erittäin myönteinen Euroopan yhdentymisen edistämisen kannalta.
Meanwhile, the Member States have taken positions.
FinnishPahan akseli, hallinnonvaihdos, terrorismin vastainen sota: EU:n kansalaiset toivovat hartaasti, että nämä kiertoilmaukset kuuluvat menneisyyteen yhdessä ne keksineiden ihmisten kanssa.
The axis of evil, regime change, the war on terror: European citizens yearn to see those euphemisms consigned to history, along with the people who invented them.
FinnishKomission ja parlamentin täytyy nyt muodostaa se voima-akseli, joka todellakin voittaa niiden jäsenvaltioiden vastustuksen, jotka eivät ole halunneet edetä tässä asiassa.
The Commission and Parliament must now form an axis of power that truly overcomes resistance on the part of the Member States that have been unwilling to make progress in this matter.