"Akropolis" - Englanninkielinen käännös

FI

"Akropolis" englanniksi

FI

Akropolis {erisnimi}

volume_up
1. Maantiede
Akropolis
Aihe: Uusi Akropolis-museo Parthenonin marmoriveistoksille
Subject: The new Acropolis Museum for the Parthenon Marbles
Emme ole mitenkään sitoutuneet 16. huhtikuuta Akropolis-kukkulan varjossa järjestettävään juhlaan, vaikka haluaisimmekin osallistua siihen.
We are not in any way committed to a celebration on 16 April in the shadow of the Acropolis, however, though we would like to be part of it.
Onhan niillä tietenkin itsenäisyytensä, mutta niiden arvo riippuu siitä, että ne on liitetty siihen rakenteeseen, johon ne kuuluvat, ja se on Akropolis.
They of course have autonomy, but they gain their value when they are united with the body they belong to and that is the Acropolis.

Esimerkkejä "Akropolis"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAihe: Uusi Akropolis-museo Parthenonin marmoriveistoksille
Subject: The new Acropolis Museum for the Parthenon Marbles
FinnishEmme ole mitenkään sitoutuneet 16. huhtikuuta Akropolis-kukkulan varjossa järjestettävään juhlaan, vaikka haluaisimmekin osallistua siihen.
We are not in any way committed to a celebration on 16 April in the shadow of the Acropolis, however, though we would like to be part of it.
FinnishSe rahoittaa hankkeita, joita rakennetaan arkeologisille alueille, ja hautaa ja tuhoaa antiikin jäänteitä kuten esimerkiksi Akropolis-museon tapauksessa.
It funds projects on archaeological sites which will bury and destroy ancient monuments - witness the case of the Acropolis Museum.
FinnishOnhan niillä tietenkin itsenäisyytensä, mutta niiden arvo riippuu siitä, että ne on liitetty siihen rakenteeseen, johon ne kuuluvat, ja se on Akropolis.
They of course have autonomy, but they gain their value when they are united with the body they belong to and that is the Acropolis.
FinnishKreikan kommunistisen puolueen Akropolis-kukkulalta lähettämä viesti kaikuu tänään ajankohtaisemmin kuin koskaan: "Euroopan kansat nouskaa.
The message sent out by the Greek Communist Party from the rock of the Acropolis echoes more topically than ever today: 'Nations of Europe arise.
FinnishAkropolis symboloi kreikkalaista oppineisuutta, jonka avulla suuret filosofit ja poliittiset ajattelijat loivat demokratioidemme ja valtiorakenteidemme ytimen.
The Acropolis is the symbol here for Greek scholarship, which with its great philosophers and political thinkers established the core of our democracies and state-building.
FinnishViittaan saksalaisessa Focus-lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa oli peukaloitu kuva Milon Venuksesta, sekä Internetissä julkaistuihin artikkeleihin, joissa Akropolis kuvataan raunioina.
I refer to an article in the German magazine Focus with a doctored picture of the Venus de Milo; I refer to articles on the Internet which describe the Acropolis as a ruin.