"akatemia" - Englanninkielinen käännös

FI

"akatemia" englanniksi

EN
FI

akatemia {substantiivi}

volume_up
Suomen Akatemia myöntää pitkäaikaista rahoitusta korkealaatuista tieteellistä tutkimusta varten.
The Finnish Academy offers long-term funding for high-quality scientific research.
Suomen Akatemia on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa.
The Academy of Finland is the most important provider of funding for fundamental research in Finland.
Nobelin palkinto on tärkeämpi silloin, kun akatemia myöntää sen John Humen kaltaisille henkilöille.
The Nobel Prize gains in stature when people like John Hume receive the prize from the Academy.

Esimerkkejä "akatemia"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHaluaisimme, että siitä tulisi todellinen, eikä ainoastaan virtuaalinen akatemia.
We would like this to become a real institution, not just a virtual one.
FinnishSuomen Akatemia myöntää pitkäaikaista rahoitusta korkealaatuista tieteellistä tutkimusta varten.
The Finnish Academy offers long-term funding for high-quality scientific research.
FinnishEhdotan yhdessä kollegoideni kanssa, että akatemia yhdistetään Haagissa toimivaan Europoliin.
Together with my colleagues, I propose that the College merge with Europol in the Hague.
FinnishSuomen Akatemia on perustutkimuksen merkittävin rahoittaja Suomessa.
The Academy of Finland is the most important provider of funding for fundamental research in Finland.
FinnishNobelin palkinto on tärkeämpi silloin, kun akatemia myöntää sen John Humen kaltaisille henkilöille.
The Nobel Prize gains in stature when people like John Hume receive the prize from the Academy.
FinnishOletimme oikeastaan, että akatemia sijoitettaisiin nykyisen EU:n ja ehdokasvaltioiden väliselle raja-alueelle.
We actually thought it should be sited in the border zone between the present-day EU and the candidate countries.
FinnishÄänestin tämän mietinnön puolesta niiden rakenteellisten ongelmien tunnustamiseksi, joista akatemia on kärsinyt jo useiden vuosien ajan.
I voted in favour of this report in order to acknowledge the structural problems that the College has been facing for many years now.
FinnishOlisin erittäin kiitollinen, jos tämä akatemia voitaisiin perustaa EU:n ja hakijavaltioiden väliselle raja-alueelle, esimerkiksi Itä-Baijeriin.
I should be very grateful if this College could be located in the border area between the EU and the candidate countries, for example in East Bavaria.
FinnishEuroopan nuoriso-orkesteri, Firenzen yliopistollinen Eurooppa-instituutti, Trierin Eurooppa-oikeuden akatemia, Bruggen College of Europe: millaisia ehdotuksia niiden oikein pitäisi tehdä?
The European Youth Orchestra, the Institute in Florence, the Institute in Trier, the College in Bruges: what sort of a proposal are they supposed to make?
FinnishToisin sanoen pyrimme varmistamaan, että jäädytetty osa CEPOLin talousarviosta vapautetaan riippuen vastauksista, joita akatemia antaa vastuuvapautta varten toimittamiimme kyselyihin.
In other words, we shall endeavour to ensure that a portion of the CEPOL budget is unfrozen depending on the answers that the agency provides to our requests in the demand for discharge.