"ajopiirturi" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajopiirturi" englanniksi

FI

ajopiirturi {substantiivi}

volume_up
ajopiirturi
Vuonna 2000 käyttöön otettava ajopiirturi on hyvä lähtökohta tätä varten.
A first means of ensuring this is the new tachograph that will apply from the year 2000.
Hän vaatii myös, että kaikilla itsenäisillä kuljettajilla on oltava ajopiirturi.
He also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
Uusi ajopiirturi tulee tietenkin pian helpottamaan valvontaa, mutta ennen sitä ongelmia onkin riittämiin!
The new tachograph will clearly help, but until then this idea will only cause problems.
ajopiirturi (myös: juorukello, viklo, harmaaviklo)

Esimerkkejä "ajopiirturi"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishHän vaatii myös, että kaikilla itsenäisillä kuljettajilla on oltava ajopiirturi.
He also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
FinnishMinä edustan rahtialaa, jossa meillä on ollut jo useiden vuosien ajan käytössä ajopiirturi.
I come from the freight industry where we have had the tachograph for years.
FinnishVuonna 2000 käyttöön otettava ajopiirturi on hyvä lähtökohta tätä varten.
A first means of ensuring this is the new tachograph that will apply from the year 2000.
FinnishUusi ajopiirturi tulee tietenkin pian helpottamaan valvontaa, mutta ennen sitä ongelmia onkin riittämiin!
The new tachograph will clearly help, but until then this idea will only cause problems.
FinnishKyseisille parlamentin jäsenille sanon vain, että meillä on digitaalinen ajopiirturi, jolla mittaus voidaan tehdä.
To these Members, I would simply say that we have a digital tachograph that can provide the measurements.
FinnishTämän olisi oltava pakollista, samoin kuin musta laatikko on pakollinen ilma-aluksissa ja ajopiirturi raskaissa tavarankuljetusajoneuvoissa.
This should be obligatory, just as the black box is for aircraft and the tachograph is for lorries.
FinnishSen vuoksi komissio ei aio ehdottaa muita poikkeussäännöksiä vaatimuksiin asentaa pienoisbusseihin ajopiirturi.
The Commission, therefore, does not intend to propose any further exemptions from the requirements to fit minibuses with a tachograph.
FinnishOlen samaa mieltä siitä, että suurimpana syynä tähän ongelmaan ei ole kuitenkaan puutteellinen valvontalaite eli ajopiirturi.
I share the opinion that this problem has not been caused in the first place by defective control equipment, the tachograph.
FinnishJos käytössä on kolme lähekkäistä järjestelmää - ajopiirturi, paranneltu ajopiirturi ja autotietokone - valvonta voi vain muuttua vaikeammaksi.
The co-existence of three systems, tachograph, tachograph plus and on-board computer, can only make enforcement more difficult.
FinnishOlen kuitenkin neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että ajopiirturi valvontavälineenä täytyy vaihtaa autotietokoneeseen tai mustaan laatikkoon.
Even so, I share the Council's view that the tachograph must be replaced by an on-board computer or black box as the means of control.
FinnishMinun täytyy vielä viitata yhteen toiseenkin seikkaan juuri Keski- ja Itä-Euroopan maiden tilanteen osalta: ajopiirturi otettiin käyttöön vuonna 1995.
I need to refer to something else, too, particularly where the situation in central and eastern Europe is concerned: it was 1995 when the tachograph was introduced.
FinnishEnsiksi pitääkö paikkansa, että asiakirjojen kohdassa 1 B mainittu digitaalinen ajopiirturi on tässä mielessä merkittävästi parempi kuin paranneltu perinteinen ajopiirturi 1 A?
First, is it true that the digital tachograph, 1B in the documents, is clearly better in this respect than the improved conventional tachograph 1A?
Finnish   – Arvoisa puhemies, digitaalitekniikkaa käytetään yhä useammilla aloilla, ja voimmekin toivoa, että myös digitaalinen ajopiirturi vastaa täsmälleen tarkoitustaan.
   Mr President, digital technology is being used in more and more fields, and so we can hope that the digital journey recorder, too, will do ‘just what it says on the tin’.
FinnishSitten lopuksi, niin kauan kuin kuljetusliikkeiden ja kuljettajien ajopiirtureita on tarkastettava, petoksia tapahtuu aina, koska ajopiirturi on laite, joka soveltuu hyvin petosten tekemiseen.
Finally, as long as hauliers' and truckers' tachographs have to be inspected, cheating will always take place, because the tachograph is an instrument which ideally lends itself to this.