"ajoneuvovero" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajoneuvovero" englanniksi

FI

ajoneuvovero {substantiivi}

volume_up
ajoneuvovero
Komission käsittelyssä on ehdotus yhdistää ajoneuvovero haitallisten aineiden päästöihin.
There is a proposal before the Commission to couple vehicle tax to the emission of harmful substances.

Esimerkkejä "ajoneuvovero"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishYhdenmukainen ajoneuvovero tehostaisi yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja lisäisi kilpailua.
A uniform road tax would also mean a more efficient common market and more efficient competition.
FinnishYhdistyneen kuningaskunnan ajoneuvovero on paljon suurempi ja polttoainevero muita maita korkeampi.
The British road fund licence is much greater and fuel tax exceeds that of other countries.
FinnishKomission käsittelyssä on ehdotus yhdistää ajoneuvovero haitallisten aineiden päästöihin.
There is a proposal before the Commission to couple vehicle tax to the emission of harmful substances.
FinnishMeidän on tärkeää suunnitella sellainen ajoneuvovero, joka perustuu autojen aiheuttamaan saastemäärään.
It is important for us to devise a road tax based on how much pollution is caused by cars.
FinnishKannatan kaksoisjärjestelmää, jossa ajoneuvovero suurenee moottorin koon perusteella ja kussakin moottorin kokoluokassa energiatehokkuuden perusteella.
I am advocating a dual system in which the road tax increases with engine size and, within each engine size category, by energy efficiency.
FinnishOn mahdollista, että sinulta onkin peritty rekisteröinti- ja ajoneuvovero, jotka on maksettava kaikista rekisteröidyistä autoista riippumatta siitä, mistä maasta ne ovat peräisin.
Perhaps the charges are in fact vehicle registration and road taxes — payable on all cars registered in a given country, regardless of where they come from.