"ajoneuvo" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajoneuvo" englanniksi

EN
FI

ajoneuvo {substantiivi}

volume_up
Ajoneuvo hylättiin itäisen riippumattoman tukikohdan alueelle.
The vehicle was abandoned well within the eastern sovereign base areas.
Juuri eilen Slovenian armeijan ajoneuvo osui miinaan Afganistanissa.
Only yesterday a Slovenian military vehicle hit a mine in Afghanistan.
Anti-vehicle or anti-tank mines are a different matter.

Esimerkkejä "ajoneuvo"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishRaha on tietyssä määrin kuin buddhismi, pieni ajoneuvo, joka kuljettaa tietoa.
Currency is rather like Buddhism, it is a small vehicle for the transmission of information.
FinnishJuuri eilen Slovenian armeijan ajoneuvo osui miinaan Afganistanissa.
Only yesterday a Slovenian military vehicle hit a mine in Afghanistan.
FinnishAjoneuvo hylättiin itäisen riippumattoman tukikohdan alueelle.
The vehicle was abandoned well within the eastern sovereign base areas.
FinnishMuistan armeijasta säännön, jonka mukaan yksi ajoneuvo voi kuljettaa 8 hevosta tai 48 miestä.
I recall a military regulation which stipulated that a single wagon could carry 8 horses or 48 men.
FinnishNiinpä yhdyn täysin ajatukseen erottaa toisistaan pysäköintiluvan saaja ja ajoneuvo.
Hence I totally agree with the idea of differentiating between the "beneficiary' of the card and the vehicle.
FinnishAvaintekijä on ajoneuvojen akselipaino, sillä mitä painavampi ajoneuvo on sitä suurempi on tien vaurio.
A key factor here is the axle weight of vehicles, and the heavier the vehicle, the greater the road damage.
FinnishHavaitut puutteet on korjattava ja ajoneuvo tuotava uudelleen tarkastettavaksi yleensä 2–3 viikon kuluessa.
Any deficiencies must be remedied and the vehicle resubmitted for inspection, typically within 2-3 weeks.
FinnishAjoneuvo- tai panssarimiinat ovat eri asia.
Anti-vehicle or anti-tank mines are a different matter.
FinnishEräissä jäsenvaltioissa voidaan vielä soveltaa omavastuuosuutta, kun omaisuusvahingot on aiheuttanut vakuuttamaton ajoneuvo.
Lastly, in some Member States, excess may apply to damage to property caused by an uninsured vehicle.
FinnishYhteisen kannan mukaisesti viimeisellä omistajalla on oikeus palauttaa ajoneuvo käsittelylaitokseen ilman kustannuksia.
The common position established the right for the last owner to return a vehicle to a treatment facility free of charge.
FinnishKatsokaa, yksi ajoneuvo on kaatunut.
FinnishOngelmana ovat ihmiset, ei ajoneuvo.
FinnishMeillä on nyt täydellinen ajoneuvo.
FinnishSeuraukset ovat luonnollisesti vieläkin vakavammat, jos onnettomuudessa on osallisena vaarallisia aineita kuljettava ajoneuvo.
If a vehicle transporting dangerous goods is involved in such an accident, the consequences are, of course, all the more serious.
FinnishYksityiskohtainen tekninen tarkastus ja testaus, joilla varmistetaan, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen ja että ajoneuvosta ei aiheudu liiallisia ympäristöhaittoja.
Detailed technical inspection and testing for safety in traffic and exhaust levels.
FinnishAjoneuvo-, jäte- ja rakennusalalla käynnissä olevaa ohjelmaa tarkistetaan ja ajantasaistetaan yhdessä sidosryhmien kanssa.
The programme, already under way in the automobile, waste and construction sectors, will be reviewed and updated in consultation with stakeholders.
FinnishOn tarpeen tarkistaa nopeasti ja tehokkaasti, onko rekisteröitäväksi tarjottu ajoneuvo varastettu, kavallettu tai muutoin kadonnut.
It is necessary to check quickly and efficiently whether vehicles presented to them for registration have been stolen, misappropriated or lost.
FinnishOn ilmeisen järjetöntä, että kyproksenturkkilainen ajoneuvo voidaan päästää Strasbourgin muttei Etelä-Nikosian kaduille.
It is patently absurd that a Turkish Cypriot vehicle can be permitted on the streets of Strasbourg, whereas it is blocked on the streets of south Nicosia.
FinnishKun ajoneuvo on tankattu, sisään tuleva polttoaine työntää nämä höyryt ulos säiliöstä, jolloin ne karkaavat ilmaan, ellei niitä oteta talteen.
As a vehicle is refuelled, these vapours are pushed out of the tank by the incoming fuel and, unless captured, escape into the atmosphere.
FinnishToinen komission ajoneuvo oli romuna muualla kylässä. Epäilen vahvasti, onko näin ylenpalttista komission toimistoa järkevää ylläpitää niin kaukaisessa pikkukylässä.
I have severe misgivings about the appropriateness of such a lavish Commission office in such a small remote village.