"ajoissa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajoissa" englanniksi

FI

ajoissa {adjektiivi}

volume_up
ajoissa (myös: täsmällinen)
Arvoisa puhemies, mikäli nämä valtuuskunnat haluavat tulla ylös, niiden on oltava ajoissa kuten meidänkin.
If these delegations want to come up, Mr President, they should be punctual just as we have to be.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pyydän anteeksi, jos minun on poistuttava ennen vastaustanne, mutta minulla on vastuullani eräs vierailijaryhmä ja minulla on tapana olla ajoissa.
Mr President, Commissioner, please excuse me if I have to leave before you reply, but I have a group of visitors and it is my custom to be punctual.

Esimerkkejä "ajoissa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishKun tarkastuksia tehdään, niistä on annettava ennakkoilmoitus riittävän ajoissa.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
FinnishTeollisuudessa käytetään ilmaisua "juuri ajoissa", ja ongelma piilee juuri tässä.
We talk in the industry of ‘just on time’, and that is where the problem lies.
FinnishTäällä Strasbourgissa on hissien takia joskus vaikeaa saapua ajoissa paikalle.
It is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
FinnishArvoisa puhemies, voitte laskea nuijanne, sillä päätän puheenvuoroni ajoissa.
You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
FinnishHaluamme, että tämä asetus on ajoissa valmis tulevaa laajentumista ajatellen.
What we want is for this regulation to be ready in time for the coming enlargement.
FinnishSe sisältää vain arvosteluni sitä kohtaan, että asiakirjoja ei jaettu ajoissa.
All that is contained is my protest that the documents were not distributed on time.
FinnishMeidän on kuitenkin luotava ajoissa myös avun hallinnolliset edellytykset.
But we must also obtain the necessary administrative prerequisites in good time.
FinnishToivon, että tämä nolous ainakin pakottaa meidät korjaamaan virheemme ajoissa.
I hope that that embarrassment will at least force us to correct our mistake in time.
FinnishOnneksi paikalliset viranomaiset olivat ryhtyneet ajoissa evakuointitoimenpiteisiin.
Fortunately, the local authorities had undertaken timely evacuation measures.
FinnishHallitus ilmeisesti laati suunnitelman, mutta sitä ei toimitettu ajoissa.
Evidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
FinnishSiksi tukitoimet olisi säilytettävä, mukaan luettuna tuen maksaminen ajoissa.
That is why support measures must be maintained, including the timely payment of aid.
FinnishKomissio on toivonut saavansa vastuuvapauden ajoissa, sen olemme huomanneet.
We could sense quite clearly that the Commission wanted a timely discharge .
FinnishEU: n piirissä onkin ajoissa varauduttava tällaisten häiriöiden torjuntaan.
Within the EU we have to be prepared in good time in order to ward off such shocks.
FinnishArvoisat komission jäsenet, nähtäväksi jää, ehdimmekö tällä kertaa ajoissa.
Members of the Commission, let us see if, this time, we can make it on time.
FinnishSitten kyselemme jälkikäteen, miksi ennalta ehkäiseviin toimiin ei ryhdytty ajoissa.
And will we later be asking ourselves why no timely precautions were taken?
FinnishRyhmät ovat pyytäneet kohta kohdalta -äänestystä ajoissa, ja se tullaan pitämään.
This split vote was requested at the appropriate time by the groups and will take place.
FinnishMuutosten eurooppalaisten toimielinten kokoonpanossa täytyy tapahtua ajoissa.
The composition of the European institutions must be changed in good time.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, pyysitte meitä eilen saapumaan ajoissa äänestykseen.
(DE) Mr President, President Pöttering asked us yesterday to be on time for the vote.
FinnishAjoissa toteutettava tiedottaminen merkitsee avoimuutta, joka saa aikaan luottamusta...
Providing information in good time is a sign of transparency, which breeds trust...
FinnishKykenemmekö vastaamaan teollisuuden tarpeisiin ja tekemään sen ajoissa?
Are we in a position to respond to the needs of the industry and respond in time?