"ajoaika" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajoaika" englanniksi

FI ajoaika
volume_up
{substantiivi}

ajoaika
ajoaika
volume_up
run time {subst.}

Esimerkkejä "ajoaika"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishAjoaika on vain keskimäärin puolet kuljettajan työajasta.
Driving time represents only half - on average - of the working time of a driver.
FinnishAloitan lepo- ja ajoaika-asetuksesta.
Let me start with the regulation on rest and driving times.
FinnishLiian monet esimerkit osoittavat, että liian pitkä ajoaika lisää merkittävästi liikenneonnettomuuksien riskiä.
Too many examples demonstrate that excessive periods at the wheel dramatically increase the risk of road accidents.
FinnishSäätämämme ajoaika – 90 tuntia kahdessa viikossa mutta enintään 56 tuntia viikossa – on edelleen varsin huomattava.
The driving time we have stipulated – 90 hours in two weeks, but no more than 56 hours in a week – is still a considerable one.
FinnishHaluaisin muistuttaa teille, että työaika ja ajoaika ovat eri käsitteitä, joita säännellään kahdella eri oikeudellisella välineellä.
I would like to remind you that the concepts of working time and driving time are two different notions, regulated by two different legal instruments.
FinnishOli hämmästyttävää huomata, että vaikka puhuimme tieliikenteen ajo- ja lepoajoista, kukaan ei ollut koskaan määritellyt, mitä "ajoaika" tarkoittaa.
It was a curious experience to discover that, even though we were talking about driving times and rest periods in road transport, nobody had ever defined what is meant by ‘driving time’.
FinnishMeillä en edessämme tekstit, joista käytän yksinkertaisuuden vuoksi – ovathan viralliset nimet varsin sekavia – lepo- ja ajoaika-asetus ja valvontadirektiivi.
Here we are with what I will call, for the sake of simplicity – for the official nomenclature is very confusing – the rest and driving times regulation and the control directive.
FinnishEhdotamme, että viikoittainen ajoaika saa olla enintään 45 tuntia. Tällöinkin työtuntien määrä on edelleen huomattavasti suurempi kuin lähestulkoon millään muulla toimialalla.
We are proposing a maximum weekly driving time of 45 hours, which is still considerably more than the number of hours worked in almost any other branch of employment.
FinnishNe koskevat etenkin sallittua 56 tunnin viikoittaista ajoaikaa, joka on epäilemättä liian pitkä, vaikka kahden viikon yhteen laskettu ajoaika saakin olla enintään 90 tuntia.
In particular they concern the permitted driving time of 56 hours per week, which is unquestionably too high, although there is also a limit of not more than 90 hours in two weeks.