"ajatusmalli" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajatusmalli" englanniksi

FI

ajatusmalli {substantiivi}

volume_up

Esimerkkejä "ajatusmalli"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishSelkeästi sanottuna, ajatusmalli on pysynyt hyvin paljon samanlaisena, arvoisa komissaari.
The prices package clearly has no great claim to imagination, Commissioner.
Finnish4:51 Toistaiseksi paras idea, jonka olen kuullut, on "kasvun ajatusmalli."
4:51 So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called "growth mindset."
FinnishEnsimmäinen kysymys: strategia, periaate, ajatusmalli.
Firstly, I would like you to tell me about the strategy, the principle and the philosophy involved.
FinnishTämä kiinnostava ajatusmalli voitaisiin ottaa huomioon keskusteltaessa innovaatioiden edistämisestä.
That is an interesting philosophy that could be considered when we are talking about how to boost innovation.
FinnishNäin ollen, en sano, että sitä tapahtuu paljon, mutta vähitellen tämä ajatusmalli on leviämässä.
As a result, I would say that, although progress is slow, little by little this philosophy is starting to spread.
FinnishSuoraan sanottuna tämä ajatusmalli tuntuu minusta naurettavalta, mikäli suotte minulle anteeksi tällaisen ilmaisun.
At the end of the day, this approach is, frankly, ridiculous.
FinnishAjatusmalli on itse asiassa hyvin yksinkertainen.
FinnishTätä ei luonnollisestikaan ole painettu tähän mietintöön, mutta tämä ajatusmalli kuultaa läpi useista kohdista.
This, obviously, does not appear in black and white in the report but it does permeate the philosophy of a number of paragraphs.
FinnishEmme pysty vaikuttamaan Venäjän hallinnon tavoitteisiin, koska sen imperialistinen ajatusmalli elää uutta kukoistustaan.
We do not have any influence on the Kremlin's ambitions, because it is enjoying a renaissance of its imperialist outlook.
FinnishTällainen ajatusmalli on täysin turha.
FinnishHaluaisin tietää, heijastaako nykyinen asialista tätä ajatusmallia ja onko tämä ajatusmalli osa neuvottelijoiden näkemystä.
I am interested to know whether this line of thinking is currently on the agenda or plays a part in our negotiators' thinking.
Finnish"Aina vain vähemmän valvontaa" -ajatusmalli on saanut väistyä sen realistisen toteamuksen tieltä, jonka mukaan hölläkätisyytemme lietsoo terrorismia.
The ideology of 'fewer and fewer controls' has given way to the realisation that terrorism feeds on our laxity.
FinnishTämä ajatusmalli on hyvin perusteltu, ja se on toteutettava, mutta ei yhdessä rysäyksessä, niin kuin jotkut kollegoistani suunnittelevat.
This line of thought is fundamentally sound and should be implemented, but not in the one fell swoop that some of my fellow-MEPs envisage.
FinnishOn hylättävä keskitetty valtiokeskeinen ajatusmalli, joka ulottuu pitemmälle kuin liittovaltiotasolle ja joka leimaa Euroopan rakentamista.
We must put an end to the concept of a centralized state, which goes even further than a federal state, as it is applied to the construction of Europe.
Finnish5:27 Kasvun ajatusmalli on hyvä idea sinnikkyyden rakentamiseen, mutta tarvitsemme lisää ideoita.
5:27 So growth mindset is a great idea for building grit. But we need more. And that's where I'm going to end my remarks, because that's where we are.
FinnishTämä on muuten johtanut meidät viidennen puiteohjelman monitieteiseen menettelytapaan, jonka ajatusmalli on hiukan toisenlainen kuin neljännen.
This led us, furthermore, to the multidisciplinary approach of the Fifth Framework Programme, which follows a slightly different philosophy to that of the Fourth.
FinnishTämä ajatusmalli johti esimerkiksi Bryssel I -asetukseen, ja sen tavoitteena on perustaa yksi järjestelmä tuomioistuinten päätösten tunnustamiseksi EU:ssa.
This concept gave rise to the Brussels I Regulation, for example, with the aim of setting up a single system for recognising legal judgments within the EU.
FinnishLiberalistisen kapitalismin tuhoava ajatusmalli, jota neuvosto pyrkii edistämään, syventää ekologista kriisiä, joka johtuu tällä hetkellä ihmisten toiminnasta.
The ecological crisis, which is now of human origin, is fuelled by the predatory behaviour of this liberal capitalism which the Council is in favour of.
FinnishTällainen ajatusmalli on – tai pikemminkin olisi ristiriidassa Euroopan yhdentymisen käsitteen kanssa, ja järjestelmällisesti sovellettuna se saattaisi horjuttaa unionin perustaa.
This approach is or rather, would be contrary to the very concept of European integration, and, if applied systematically, would be in danger of undermining the foundations of the Union.