"ajattelutapa" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajattelutapa" englanniksi

EN
FI

ajattelutapa {substantiivi}

volume_up
ajattelutapa (myös: mielenlaatu)
Tämä ajattelutapa on uhka tuottajille, kuluttajille ja koko Euroopan unionin taloudelle.
This mindset is a threat to farmers, to consumers and to the entire economy of the European Union.
Ideoita koskevassa ohjelmassa esitellään uusi tutkimuksen tukemista ja johtamista koskeva ajattelutapa EU:ssa.
The ideas programme will introduce a new mindset in supporting and conducting research in Europe.
18:08 Mitä se sitten onkin, niin se on ajattelutapa, joka tuo mieleen General Motorsin.
18:08 Whatever it is, it's a mindset that is reminiscent of General Motors.

Esimerkkejä "ajattelutapa"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishUusi vettä koskeva ajattelutapa puoltaa vesivarojen uudistamista maaseudulla.
The new water paradigm advocates renewal of water resources in the countryside.
FinnishMinun on sanottava, että hänellä täytyy olla luovempi ajattelutapa kuin minulla.
I have to say that he must have a more lateral-thinking mind than I do.
FinnishMielestäni se on oikea ajattelutapa, ja niin aiomme vastaisuudessakin menetellä.
I believe that is the correct intention and that is how we shall be proceeding in future.
FinnishNähdäkseni tämä "vähemmän on enemmän" -ajattelutapa ei ole kaikkein tärkein ulottuvuus.
In my view, this ‘less is more’ mind-set is not the most important dimension.
FinnishIlmaisuun "perustuslaki tai tuho" perustuva ajattelutapa ei ole hyvä eikä järkevä.
A philosophy based on the motto 'Constitutional Treaty or death' is neither good nor wise.
Finnish18:08 Mitä se sitten onkin, niin se on ajattelutapa, joka tuo mieleen General Motorsin.
18:08 Whatever it is, it's a mindset that is reminiscent of General Motors.
FinnishTämä ajattelutapa on juuri yksi niistä syistä, miksi keskustelemme tänään.
This mentality is clearly one of the reasons why we are debating tonight.
FinnishMinun ja hallitukseni työn taustalla vaikuttaa hyvin eurooppalainen ajattelutapa.
There is very much a European philosophy underpinning my work and the work of my government.
FinnishTämä on se ajattelutapa, johon toimintani ainakin näiden kysymysten kohdalla perustuu.
This is the line that underlies my policy, at least, on all these issues.
FinnishTämä ajattelutapa on jo aiheuttanut suurta vahinkoa Kaakkois-Euroopan historiassa.
That school of thought has already done great damage in the history of south-eastern Europe.
FinnishPlaneettojen ja niiden etäisyyksien suhteen tämä on juuri oikea ajattelutapa.
And when it comes to planets and their distances, this clearly is the right kind of reasoning.
FinnishVallalla on siis militaristinen ja poliisimainen ajattelutapa.
In other words, what we have is the logic of militarism and of the police state.
FinnishTämä on hyvin vaarallinen ajattelutapa valtioille, joita Venäjä pitää heikkoina.
This is very dangerous for states that Russia sees as weak.
FinnishDirektiivin mukaan myös ajattelutapa vaihtuu, sillä valtuutusjärjestelmää on tarkoitus muuttaa.
This situation will come to an end with the new Authorisation Directive.
FinnishTämä ajattelutapa vallitsee käsiteltävänämme olevassa päätöslauselmassa.
This way of thinking pervades the resolution that is before us.
FinnishTämä ajattelutapa on uhka tuottajille, kuluttajille ja koko Euroopan unionin taloudelle.
This mindset is a threat to farmers, to consumers and to the entire economy of the European Union.
FinnishTämä on erilainen ajattelutapa, ja ajattelu on tietenkin tuskallista.
That is a change of thinking, and thinking is of course painful.
FinnishTässä on tärkeää pitää mielessä ajattelutapa parlamentaarisen koskemattomuuden olemassaolon osalta.
Here it is important to bear in mind the reasoning behind the existence of the immunity.
FinnishTällainen ajattelutapa on demokratian perusta, ja olemme nyt hyvin kaukana siitä.
This is a concept which is at the very heart of democracy, and from which we are a long way removed today.
FinnishUskon kuitenkin, että sellainen ajattelutapa aliarvioi tässä huoneessa istuvien ihmisten älykkyyden.
Anyway, I believe that that kind of thinking offends the intellectual rigor in this room.