"ajankohtainen aihe" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajankohtainen aihe" englanniksi

FI

ajankohtainen aihe {substantiivi}

volume_up
ajankohtainen aihe
ajankohtainen aihe

Esimerkkejä "ajankohtainen aihe"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishArvoisa puhemies, lentokoneiden aiheuttama melusaaste on erittäin ajankohtainen aihe.
Mr President, noise pollution caused by aircraft is a very topical issue.
FinnishVaihtoehtoisen lääketieteen ala on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja tunneherkkä aihe.
The sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
FinnishKyseessä on kaiken kaikkiaan suuri rahamäärä ja ennen kaikkea erittäin ajankohtainen aihe.
After all, a great deal of money is involved and this is, above all, very much a live issue.
FinnishTämä todistaa, että tiedämme, miten ajankohtainen tämä aihe on.
It is testimony to the fact that we are aware of how topical this issue is.
FinnishTämä ajankohtainen aihe on tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä.
It is a topical subject which is hugely important for the future.
FinnishAihe on ajankohtainen, ja jäsen on selventänyt sitä paljon.
It is topical and Mr Katiforis has brought great insight into this issue.
FinnishPiratismi Internetissä on erittäin ajankohtainen aihe näinä päivinä.
Piracy on the Internet is an extremely topical issue these days.
FinnishRuotsin osallistuminen EMU:un ja euroalueeseen ei ole ajankohtainen aihe lähitulevaisuudessa.
Swedish participation in EMU and the eurozone will not be a live issue for the foreseeable future.
FinnishOn esitetty, ettei se ole enää ajankohtainen aihe.
Reference has already been made to the fact that it is no longer a live issue.
FinnishTäytyy sanoa, että se on erittäin hyvä ja ajankohtainen aihe.
It has to be said that this is an excellent and timely topic.
FinnishArvoisa puhemies, tiedätte aivan yhtä hyvin kuin minäkin, että tämä on hyvin kiireellinen ja ajankohtainen aihe.
Mr President, you know as well as I do that this is a very urgent and very recent issue.
FinnishSe on erittäin ajankohtainen aihe, johon komission voi odottaa osallistuvan aktiivisesti.
That is a very topical issue, in respect of which the Commission can be expected to make an active contribution.
Finnish. - (RO) Maaseudun naisten tilanne on Euroopan unionille hyvin todellinen ja ajankohtainen aihe.
The situation of women in rural areas is a very real and topical issue for the European Union.
FinnishArvoisa puhemies, ydinenergia on aina ajankohtainen aihe.
Mr President, nuclear energy commands our constant attention.
FinnishVielä ajankohtainen aihe ovat esimerkiksi ne suuntaviivat, joihin YMP:n pitäisi perustua pitkällä aikavälillä.
This is the case of the guiding principles on which the CAP should be based in the long term.
FinnishHuoli matkustajaturvallisuudesta lentokentillä ja lentokoneissa on edelleen hyvin ajankohtainen aihe.
Concern for passenger security at airports and on board aircraft continues to be very much a live issue.
FinnishSe on näin ollen erittäin ajankohtainen aihe, jota on käsiteltävä tämänpäiväisessä täysistunnossa.
It is therefore an extremely topical subject to be included on the agenda for the plenary debate here today.
FinnishKorruptio on loppujen lopuksi ajankohtainen aihe Kamerunissa.
After all, corruption is a topical issue in Cameroon.
FinnishMyös ennakointi pitkällä aikavälillä on ajankohtainen aihe.
Then we have the matter of long-term anticipation.
FinnishTämä kuitenkaan ei ole nyt ajankohtainen aihe.
However, this is not really the relevant issue today.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajankohtainen aihe" englanniksi

ajankohtainen adjektiivi
English
aihe substantiivi
oppimäärään kuulumaton aihe substantiivi