"ajankohtainen" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajankohtainen" englanniksi

FI

ajankohtainen {adjektiivi}

volume_up
1. yleinen
ajankohtainen (myös: nykyinen, tämänhetkinen)
Kurdipakolaisten ajankohtainen ja järkyttävä tilanne mainittakoon esimerkkinä.
The current, tragic situation of the Kurdish refugees is an example.
Toinen tärkeä ajankohtainen kysymys on energiayhteistyön kehittäminen.
Another question of current importance is the development of cooperation in the area of energy.
Ajankohtainen esimerkki E10-bensiinistä Saksassa osoittaa, että näin ei tapahdu.
The current example of E10 in Germany demonstrates that this is not happening.
2. "esim. uutisista"
(EN) Arvoisa puhemies, tänään keskustelemme arktisen alueen suojelusta, mikä on todella ajankohtainen aihe - eikä vain Euroopan unionissa.
Mr President, today we are discussing the protection of the Arctic, which is a very hot topic - not only in the European Union.
(BG) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin keskittyä hieman enemmän yhteen ajankohtaiseen aiheeseen, josta keskustellaan huomenna, eli Libyan tilanteeseen.
(BG) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to focus slightly more on one of the hot topics which will be debated tomorrow, namely, the situation in Libya.

Esimerkkejä "ajankohtainen"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishTämä on erittäin ajankohtainen mietintö sekä poliittisesti että sisällöllisesti.
This is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
FinnishNiin me yritämme tehdä, ja näin ollen tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen.
This is what we are trying to do and, therefore, this debate is a very timely one.
FinnishAjankohtainen esimerkki E10-bensiinistä Saksassa osoittaa, että näin ei tapahdu.
The current example of E10 in Germany demonstrates that this is not happening.
FinnishUrheilun valkoista kirjaa koskeva aloite on sekä ajankohtainen että tarpeellinen.
The initiative of a White Paper on Sport is not only opportune, but also necessary.
FinnishKyseessä olisi siis ajankohtainen keskustelu, jonka käymisestä olisin hyvin iloinen.
It is therefore a timely debate and one which I am very pleased will take place.
FinnishTämä on erityisen ajankohtainen asia, erityisesti olympialaisten lähestyessä.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
FinnishSiksi Lamassouren mietintö on mielestäni erityisen ajankohtainen juuri nyt.
In my opinion, the Lamassoure report is particularly timely for this very reason.
FinnishMietintö on mielestäni hyvin ajankohtainen ja voi vaikuttaa kahteen asiaan.
I think this report is very timely and can make an impact especially in two areas.
FinnishTämä ele puhuu puolestaan ja on erittäin ajankohtainen asia myös Euroopassa.
This gesture speaks for itself, and it is especially topical for us here in Europe.
FinnishViimeaikainen kehitys on vahvistanut sen, että aloite on erittän ajankohtainen.
Recent developments have confirmed that this is a very timely initiative.
FinnishTästä seuraa, että kysymys on ajankohtainen Afganistanin lisäksi myös täällä.
It follows that this issue does not only arise over in Afghanistan, but here as well.
FinnishIhmisoikeuksien säilyttäminen ja vähemmistöjen suojelu on yhä ajankohtainen asia.
The upholding of human rights and the protection of minorities are still on the agenda.
FinnishToinen asia on eläintautien torjunta, joka on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen asia.
Another point, which is very topical at the moment, is animal disease control.
FinnishArvoisa puhemies, tämä on erittäin ajankohtainen mietintö, kun lähestymme vuotta 2000.
Mr President, this is an extremely timely report as we move towards the year 2000.
FinnishMutta ongelma negatiivisten tulosten katoamisesta on silti hyvin ajankohtainen.
But this problem of negative results that go missing in action is still very prevalent.
FinnishSe on myös ajankohtainen, sillä edessä on kehitysyhteistyöpolitiikan uudelleenjärjestely.
It is also timely, as a reorganization of development policy is in the pipeline.
FinnishTurvallisuus on erityisen ajankohtainen, kaikkia eurooppalaisia koskettava teema.
The issue of security is a particularly topical one, and one that affects all Europeans.
Finnish. - (EN) Arvoisa puhemies, tämä on hyvin ajankohtainen mietintö.
Member of the Commission. - Mr President, this is a very timely report.
FinnishTämä mietintö on epäilemättä ajankohtainen ja se on saanut paljon huomiota.
This report is no doubt of its time and has come in for a lot of attention.
FinnishKreikalle ja muille EMU-maille kysymys ylläpitokyvystä on ajankohtainen.
For Greece and the other members of EMU, the problem of sustainability is crucial.