"ajankohta" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajankohta" englanniksi

EN
FI

ajankohta {substantiivi}

volume_up
Näin ollen ainoa ratkaisu oli etsiä mini-istunnolle toinen ajankohta.
Therefore, the only solution was to find another date for the mini-session.
Ehkäpä kansanäänestysten ajankohta pitäisi sijoittaa ensi vuoden toukokuulle?
Perhaps a date should be set for May of next year?
Haluaisin, että marraskuu olisi jatkossa aina vaihdoksen ajankohta.
I would like to see November become the permanent changeover date.

Esimerkkejä "ajankohta"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishToinen tyrmistyttävä tekijä on ajankohta, jona nämä laitokset ryhtyvät toimiin.
Another astounding thing is the times at which these agencies become active.
FinnishAjankohta oli tosiaan hankala, mutta neuvosto olisi voinut osallistua keskusteluun.
It is true that it was an inconvenient time, but it could have attended the debate.
FinnishSille löytyy siis oikein sopiva ajankohta Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.
It can therefore easily be accommodated after the elections to the European Parliament.
FinnishSe on minusta todellakin otollinen ajankohta siirtyä viiden vuoden jaksoihin.
I take the view that this is in fact a propitious time to shift to a five-year cycle.
FinnishMutta nyt ei ole sopiva ajankohta, ja siksi puhunkin Souchet'n mietinnöstä.
But this is not the time to do so, so I will turn now to the Souchet report.
FinnishMyös sen ajankohta on sellainen, ettei unioni yksinkertaisesti saa epäonnistua.
It also comes at a time when the European Union simply must not fail.
FinnishEnsinnäkin neuvosto ei saa todeta, että lokakuu on liian myöhäinen ajankohta tehdä päätöstä.
First of all, the Council should not state that October is too late to decide.
FinnishNykyisessä ehdotuksessa mainittu vuosi 2022 onkin tässä mielessä jo varsin suotuisa ajankohta.
The year 2022 in the current proposal is already quite friendly in this regard.
FinnishArvoisa puhemies, tällaisen kysymyksen käsittelemiseen tämä on hyvin arkaluonteinen ajankohta.
Mr President, it is a very sensitive time to be discussing an issue like this.
FinnishNäin ollen ainoa ratkaisu oli etsiä mini-istunnolle toinen ajankohta.
Therefore, the only solution was to find another date for the mini-session.
FinnishTätä varten valittu ajankohta osuu kuitenkin hyvin vaikeaan aikaan.
However, the moment that has been chosen to do this comes at a very difficult time.
FinnishEmme ainakaan voi ottaa tätä asiaa nyt esille, koska tämä ei ole oikea ajankohta.
However, what we cannot do is to go into the issue now, as this is not the appropriate occasion.
FinnishTässä ei ole koko totuus, sillä ilmoitettu ajankohta koskee vain vanhoja jäsenvaltioita.
This is not the whole truth, because the date given only applies to the old Member States.
FinnishRyhmäni on perustellusti sitä mieltä, että ajankohta on liian aikainen, ja olen samalla kannalla.
My group rightly believes that it is actually too soon, and I share that view.
FinnishTämä nykyinen ajankohta on varsin otollinen, mutta myös hyvin haasteellinen.
This is quite an opportune time, but also a very challenging one.
FinnishVierailun ajankohta on varsin merkityksellinen, kun ajatellaan Lähi-idän tilannetta.
It occurs at a very important time, in terms of the Middle East.
FinnishMeidän on toiseksi kysyttävä itseltämme, oliko ajankohta oikea.
The second question we must address ourselves to is: was this the right time?
FinnishTämä merkitsee sitä, että huhtikuu on mielestäni viimeinen mahdollinen ajankohta päätöksenteolle.
To me, this means that April seems to be the ultimate date for reaching a decision.
FinnishArvoisa varapresidentti, puheenne ajankohta ei olisi voinut olla parempi.
Mr Vice President, the timing of your address could not be better.
FinnishOnko syytä palata sellaiseen kantaan, että sanotaan, että nyt on hyvä valita ajankohta?
Is there any reason to review that position and now to say it is better to set dates after all?