FI

ajan tasalla {adjektiivi}

volume_up
Monet tämänpäiväisen mielenosoituksen iskulauseista eivät olleet ajan tasalla.
Many of the slogans at today's demonstration were not up-to-date.
Windows Defenderiä käytettäessä on tärkeää, että määritykset ovat ajan tasalla.
When you use Windows Defender, it's important to have up-to-date definitions.
Rekisteri pidetään ajan tasalla, ja se on saatavilla verkossa.
That register will be kept up-to-date and made available online.

Esimerkkejä "ajan tasalla"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishEuroopan parlamentti pidetään täysin ajan tasalla menettelyn kaikissa vaiheissa.
The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
FinnishSitoudun tässä ja nyt pitämään parlamentin ajan tasalla kaikista tapahtumista.
I undertake here and now to keep Parliament abreast of all of these developments.
FinnishKomissio aikoo pitää parlamentin tiiviisti osallisena ja ajan tasalla tästä.
The Commission intends to keep Parliament closely involved and informed on this.
FinnishWindows Defenderiä käytettäessä on tärkeää, että määritykset ovat ajan tasalla.
When you use Windows Defender, it's important to have up-to-date definitions.
FinnishHaluan vielä toistaa lupauksemme, että pidämme parlamentin täysin ajan tasalla.
I would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.
FinnishMeidän ehdotuksemme ovat paremmin ajan tasalla kuin neuvoston nyt esittämät.
Our proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.
FinnishPitääkö Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu eurooppalaiset kollegansa ajan tasalla?
Do the US intelligence services keep their European counterparts up to date?
FinnishVoit lukea ajankohtaisia uutisia ja pysyä ajan tasalla maailman tapahtumista.
See breaking updates and stay up to date on what's happening around the world.
FinnishJoka tapauksessa Euroopan komissio pitää parlamentin poliittisesti ajan tasalla.
In any case, Parliament will be kept politically informed by the European Commission.
FinnishKomissio pitää teidät ajan tasalla tästä kehityksestä edistymisraporteissaan.
The Commission will keep you informed of these developments in its progress reports.
FinnishToivottavasti pidätte parlamentin ajan tasalla siitä, mitä tällä välin tapahtuu.
I hope you will keep Parliament informed of what happens in the interim.
FinnishMuista aina asentaa uusin Service Pack, niin pidät Windowsin ajan tasalla.
Make sure you install the latest service pack to help keep Windows up to date.
FinnishOhjelmaopas pysyy ajan tasalla lataamalla automaattisesti tiedot Internetistä.
The Guide stays up to date by automatically downloading information from the Internet.
FinnishJoten tämän ohjelman tarkoitus on myös painostaa ja pitää kaikki paremmin ajan tasalla.
So this scheme aims also to exert pressure and keep everybody better informed.
FinnishTuoreimpien tieteellisten neuvojen avulla varmistamme, että pysymme ajan tasalla.
We ensure that we are kept up to date with the latest scientific advice.
FinnishPidän parlamentin ajan tasalla korkean tason ryhmän työskentelyn edistymisestä.
I will keep Parliament informed on the progress of the High Level Group.
FinnishYmmärtääkseni yksikköni pitävät parlamenttia tässä asiassa ajan tasalla.
I understand that my services are keeping Parliament fully informed of this issue.
FinnishViritinlaitteen ohjaimia ei ehkä ole asennettu tai ne eivät ole ajan tasalla.
The drivers for your tuner hardware might not be installed or up to date.
FinnishPidämme Euroopan parlamentin varmasti ajan tasalla asioiden kehityskulusta, kuten lupasin.
We will obviously inform Parliament of developments, as I in any case promised.
FinnishUudistus on erittäin tärkeä, koska näin parlamentti voidaan pitää täysin ajan tasalla.
That point is very important, because it means that Parliament can be fully informed.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajan tasalla" englanniksi

ajan prepositio
English
ajan myötä adverbi
English
ajan oloon adverbi
ajan mittaan adverbi
ajan pitkään adverbi
ajan henki substantiivi
English
ajan merkki substantiivi
pitää ajan tasalla verbi
pitää ajan tasalla
pitää joku ajan tasalla verbi