"ajan myötä" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajan myötä" englanniksi

EN
FI

ajan myötä {adverbi}

volume_up
ajan myötä (myös: ajoissa, ajan mittaan, tahdissa)
Talousarvioon kohdistuva kuormitus vähenee todennäköisesti ajan myötä.
In all probability, the charge on the budget will lessen over time.
Ajan myötä rakenne on selkeytynyt ja aihealueista on tullut konkreettisempia.
Over time, the structure has become clearer and the subject areas more specific.
Tietenkin toivon, että CE-merkintä voidaan ajan myötä korvata mikrosiruilla.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.

Esimerkkejä "ajan myötä"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishAjan myötä rakenne on selkeytynyt ja aihealueista on tullut konkreettisempia.
Over time, the structure has become clearer and the subject areas more specific.
FinnishNiiden kestävyys on vaihdellut, mutta ajan myötä ne kaikki ovat epäonnistuneet.
These attempts lasted varying amounts of time but they all failed in the end.
Finnishlaadittaessa lähtökohtana oli, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ottavat ajan myötä
drawn up on the premise that eventually all EU Member States will adopt the
FinnishMielestäni kiinteiden kiintiöiden asettaminen johtaisi ajan myötä hintojen nousuun.
I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
FinnishTarve perheen PC:n käyttöä koskeville rajoituksille voi ajan myötä muuttua.
Over time, the settings you apply to your family's PC activities can evolve.
FinnishSilloin kuluttajat tuuditetaan ajan myötä aivan valheelliseen turvallisuuteen.
In the long run, this can lull consumers into a false sense of security.
FinnishTietenkin toivon, että CE-merkintä voidaan ajan myötä korvata mikrosiruilla.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
FinnishAjan myötä pääsemme edelleen paremmin maailman kasvaville markkinoille.
Long may we continue to have better access to the growing markets of the world.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että ajan myötä kaikki oppivat ottamaan toisensa huomioon.
I am sure that, given time, everyone will find ways of treating one another with respect.
FinnishOn totta, että kyseiseen direktiiviin on tullut ajan myötä muutoksia.
It is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
FinnishSiksi on tärkeää, että luomme ajan myötä eurooppalaisen liikennealueen.
That is why it is important over time for us to create this European transport area.
FinnishTarpeet voivat muuttua ajan myötä taloudellisen ympäristön muuttuessa.
These needs may alter over time as a result of changes in the economic environment.
FinnishAjan myötä katastrofin todelliset mittasuhteet käyvät yhä selvemmin ilmi.
As time passes, the true scale of this disaster is becoming ever clearer.
FinnishAjan myötä tämä tekee hyvää EU:n hyväksyttävyydelle kansalaisten keskuudessa.
It will, in the long term, do public acceptance of the EU some good.
FinnishUskon, että ajan myötä ne katoavat.
It hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
FinnishAjan myötä alkaisin pelata heimoilla, kaupungeilla ja sivilisaatioilla.
I'd start dealing with tribes, cities and civilizations of them over time.
FinnishSe osoittautuu ajan myötä parhaaksi analyysiksi näistä laittomista vankikuljetuksista.
Time will show it to have been the best analysis of these illegal transfers of prisoners.
FinnishTiedämme myös, että näiden kansakuntien tekemät ponnistelut täydentävät toisiaan ajan myötä.
We also know that the efforts made by those nations complement each other over time.
FinnishEilen totesimme, että laatu johtaa ajan myötä määrälliseen kehitykseen.
Yesterday we successfully discovered that quality would in the future turn to quantity.
FinnishHenkilöstöpula EU:n terveyspalveluissa vain pahenee ajan myötä.
The shortage of staff in European health services will only get worse over time.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajan myötä" englanniksi

ajan prepositio
English
ajan oloon adverbi
ajan mittaan adverbi
ajan pitkään adverbi
ajan henki substantiivi
English
ajan merkki substantiivi