"ajan kysymys" - Englanninkielinen käännös

FI

"ajan kysymys" englanniksi

FI

ajan kysymys {substantiivi}

volume_up
ajan kysymys
Uskon neuvottelujen käynnistymisen olevan vain ajan kysymys.
I believe it is only a matter of time before talks begin.
Väitän, arvoisa puhemies, että se oli vain ajan kysymys.
I put it to you, Mr President, that it was only a matter of time.
Olen varma, että on vain ajan kysymys, ennen kuin hänestä tosiaan tulee sellainen.
I am sure it is only a matter of time before we see him in that role.

Esimerkkejä "ajan kysymys"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

FinnishOlen varma, että on vain ajan kysymys, ennen kuin hänestä tosiaan tulee sellainen.
I am sure it is only a matter of time before we see him in that role.
FinnishTätä määräaikaa on koko ajan siirretty ja kysymys onkin, milloin se päättyy.
This deadline has been postponed time and time again, and the question is, when will it end?
FinnishMuiden uusien EU:n jäsenvaltioiden liittyminen euroalueeseen näyttää olevan vain ajan kysymys.
Entry into the euro zone by the other new EU Member States seems to be just a matter of time.
FinnishEllei se ollut kysymys, käytän ajan lausunnon antamiseen.
If this was not a question, then I will use the time to make a statement.
FinnishOn todennäköisesti vain ajan kysymys, milloin jopa ydinaseita voi ostaa vapailta markkinoilta.
It is probably only a matter of time before even nuclear weapons may be purchased on the open market.
FinnishSanoisin, että tarkoitus on oikein hyvä, mutta mielessäni pyörii koko ajan kysymys: riittääkö se?
That is a laudable intention, I must say, but is it enough?
FinnishVäitän, arvoisa puhemies, että se oli vain ajan kysymys.
I put it to you, Mr President, that it was only a matter of time.
FinnishUskon neuvottelujen käynnistymisen olevan vain ajan kysymys.
I believe it is only a matter of time before talks begin.
FinnishMe tiedämme, että on vain ajan kysymys, kunnes nekin kaipaavat yhteisvastuuta ja kriisinhallintaa.
We know that it is only a matter of time until they will also be looking for solidarity and crisis management.
FinnishSe on vain ajan ja inhimillisen huolimattomuuden kysymys.
It is simply a matter of time and of human negligence.
FinnishOn vain ajan kysymys, milloin tämä nousee jälleen esiin järkyttämään läntisen maailman ihmisten omaatuntoa.
It is only a matter of time before this issue resurfaces to disturb the consciences again of the western world.
FinnishNyt on vain ajan kysymys, milloin sellaisessa paperissa määrätään, että brittien on ajettava oikealla puolella tietä!
It is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side!
FinnishMinulla ei ole epäilystäkään, etteivätkö tehokkaasti toimivat Euroopan unionin työmarkkinat olisi pelkästään ajan kysymys.
I have no doubt that an effectively functioning European Union employment market is still just a matter of time.
FinnishOn vain ajan kysymys, ennen kuin näissäkin valtioissa täytetään komission etenemissuunnitelman mukaiset tarvittavat vaatimukset.
It is only a matter of time before these countries also meet the necessary conditions in the Commission's roadmap.
FinnishSe on vain ajan kysymys.
FinnishMinskin sortohallinto toimii aivan kuin Naton väliintulo olisi vain ajan kysymys.
The fact that we are holding yet another debate on Belarus testifies to the weakness demonstrated by Parliament and the European Union in this regard.
FinnishEuroopan yhteisvaluutan hajaannus, joka on ainoastaan ajan kysymys, lopettaa poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen lopullisesti.
The break-up of the European single currency, which is only a matter of time, will kill political and economic integration stone dead once and for all.
FinnishUnioni voi tällä hetkellä hyvinkin olla Lähi-idän rakettien kantomatkan ulkopuolella, mutta se, koska meistä tulee maalitaulu, on vain ajan kysymys.
Europe may well, at present, be outside the range of rockets from the Middle East, but our also becoming a target is only a matter of time.
FinnishKun kerran Euroopan komissiolla ei ole epäilyksiä Turkin suosittelemisen oikeutuksesta, Ukrainalle annettava myönteinen vastaus on pakostakin vain ajan kysymys.
If the European Commission has no doubts as to the legitimacy of recommending Turkey, a ‘yes’ for Ukraine can only be a matter of time.
FinnishJos konfliktin ratkaisemiseksi ei tehdä mitään, vaikuttaa siltä, että on vain ajan kysymys, milloin tilanne räjähtää käsiin kaikkine siihen liittyvine seurauksineen.
If nothing is done about it, it seems that it is only a matter of time before the situation boils over, with everything that entails.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "ajan kysymys" englanniksi

ajan prepositio
English
kysymys substantiivi
ajan myötä adverbi
English
epäolennainen kysymys substantiivi
English
ajan oloon adverbi
ajan mittaan adverbi
ajan pitkään adverbi
johdatteleva kysymys substantiivi
kirjallinen kysymys substantiivi
ajan henki substantiivi
English
minulla on kysymys
ajan merkki substantiivi